Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 đề thi

0
404
lượt xem
27
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi học kỳ 2? Hãy đến với bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.( 1,25m)
1. A. great B. cheap C. reader D. seat
2. A. gather B. that C. weather D. thank
3. A. from B. post C.phone D. old
4. A. meals B. desert C. overseas D. poster
5. A. decided B. washed C. missed D. liked
I .Chọn và khoanh tròn đáp án đúng A,B, hoặc C(2,5m)
1.We prefer………..TV to reading books.
A. watching B. to watch C. watch D. watched
2.Bao plays soccer…………
A. goodly B. well C.bad D. better
3.She doesn’t like bananas and I don’t……………….
A.too B. either C. neither D. so
4.I only work …………….. hours a day.
A.fewer B.a little C.a few D. alot
5.Would you like ………badminton, Ba?
A.play B. to play C. playing D. played
6. I prefer ………… books
A. read B . is reading C reads D.reading
7. My friend Anna lives ………..England
A. from B. at C. in D. on
8. He spends most of his free time ………….video games.
A. to play B. play C. playing D. plays
9. General Giap was famous…………..Dien Bien Phu battle.
A. for B. on C.from D. to
10. Don’t forget ………….. your teeth before you go to bed.
A. brushing B. to brush C. brush D. brushes
 

Nội dung bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2011 để xem.
Đồng bộ tài khoản