Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 153 đề thi

0
2.909
lượt xem
56
download
Xem 153 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các đề thi tạo thành bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012 dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

PHẦN I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D đứng trước câu đúng.
Câu 1 (1,5 điểm)
1. Ở điều kiện thích hợp, clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau:
A. Fe, KOH, H2O, H2, O2 C. Na2CO3, KOH, HCl, H2O
B. KOH, Fe, H2O, H2 D. H2, O2, Ca(OH)2, Ag
2. Ở điều kiện thích hợp, cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy sau:
A. H2, Ca, CuO, Al2O3 C. H2, Ca, CuO, Fe2O3
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3
3. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch:
A. Na2CO3 và HCl C. KNO3 và NaHCO3
B. Na2CO3 và Ca(OH)2 D. NaHCO3 và NaOH
Câu 2 (2,5 điểm)
1. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là:
A. CH4, C6H6 C. CH4, C2H2
B. C2H4, C2H2 D. C6H6, C2H2
2. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. CH3OOH, (- C6H10O5)n C. CH3COOH, C6H12O6
B. CH3COOC2H5, C2H5OH D. CH3COOH, CH3COOC2H5
3. Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là:
A. CH3COOH, (- C6H10O5)n C. C2H5OH, C6H12O6
B. CH3COOH, C2H5OH D. C2H5OH, CH3COOC2H5
4. Dãy các chất đều có phản ứng trong axit HCl là:
A. CH3OOH, (- C6H10O5-)n, PE
B. CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC
C. CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH
D. CH3COONa, CH3COOC2H5, (- C6H10O5-)n
5. Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là:
A. Tinh bột, xenlulozơ, PVC
B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo
C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ
D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE
PHẦN II. Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (2,5 điểm)
Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi lọ: C2H4, Cl2, CH4
Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi khí trong lọ. Dụng cụ, hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4 (3,5 điểm)
Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,2 gam A phản ứng với Na dư thì thu được 4,48 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản