Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 42 đề thi

0
1.083
lượt xem
27
download
Xem 42 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 1, các em đừng quên tham khảo BST Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I/ Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others: ( 1p)
1. a. small b. face c. grade d. late
2. a. breakfast b. teacher c. ready d. heavy
3. a. time b. fine c. five d. city
4. a. engineer b. greeting c. teeth d. street

II/ Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences: ( 2ps)

1.His birthday is on the …………. of September.
a. three b. second c. thirteen d. thirty
2. How far...........it from Ha Noi to HCM city?
a. is b. are c. be d. am
3. In the future, machines ...........all the work for us.
a. are doing b. will do c. does d. do
4. Everyday Mr. Tuan............. in the fields from 6 am to 4 pm.
a. worked b. work c. is working d. works
5. In ……………. class , he learns how to do some experiments.
a. Biology b. Physics c. Geography d. Physical Education
6. What ……….. expensive dress! I don’t have enough money to buy it.
a. an b. a c. some d. a lot of
7. The magazines are ………… the rack ……….. the middle of the room.
a. in/ in b. at / on c. in/ at d. on/ in
8. How…………do you go to school? – Five days a week.
a. much b. many c. far d. often
III/ Use the correct form of the verbs in brackets: ( 1 p)

1/ Would you like ( play) badminton ?
…………………...................................................................................................
2/ How often Mary (watch) Television?
- She always (watch) TV .
…………………...................................................................................................
3/ Cars are (expensive) …………. bikes.
………………….............................................................................................................

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Tổng hợp đề thi học kỳ 1 lớp 7 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản