Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 202 đề thi

0
981
lượt xem
10
download
Xem 202 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013

Mời các em học sinh tham khảo đề thi học kỳ 2 môn Hóa trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013. Các đề thi được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ kho đề thi của các trường học trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013 dưới đây:

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):
Chọn chữ cái trước phương án trả lời đúng và ghi kết quả vào bảng sau câu 10.
Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3COONa A B. Công thức của A, B trong sơ đồ trên lần lượt là
A. CH4, CH3Cl ; B. C2H2, CH3CHO ; C. CH4, C2H2 ; D. CH4, HCHO.
Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với ddBr2?
A. C2H2, C2H4, C6H5CH=CH2 ; B. C2H4, C2H6, C4H4.
C. C2H2, C2H6, C3H6 ; D. C4H6, C6H5CH3, C3H4.
Câu 3: Công thức chung dãy đồng đẳng của metan là công thức nào sau đây?
A. CnH2n+2 (n 0) B. CnH2n+2 (n 1) C. CnH2n (n 2) D. CnH2n-2 (n 2)
Câu 4: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Benzen phản ứng với HNO3 (H2SO4) khó hơn toluen.
B. Toluen phản ứng với clo (as) dễ hơn metan.
C. Stiren chỉ tác dụng với Br2 khi có bột Fe, không tác dụng với ddBr2.
D. Benzen không bị oxi hóa bởi ddKMnO4
Câu 5: Cho các chất: Na, ddNaOH, ddHCl, ddBr2, ddAgNO3/NH3. Số chất tác dụng được với phenol là
A. 2 ; B. 4 ; C. 3 ; D. 5
Câu 6: Từ Vlít (đktc) etilen điều chế được 1 lít ancol etylic 600 bằng phương pháp tổng hợp. Biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp là 80%, khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị của V là:
A. 292,17 lít ; B. 233,74 lít ; C. 243,48 lít ; D. 273,34 lít
Câu 7: Hiđrocac bon thơm A có %C = 92,3%. Tên gọi của A là?
A. Toluen ; B. Benzen ; C. Stiren ; D. Cumen
Câu 8: Cho phản ứng: CH3CHO +2AgNO3+3NH3+ H2O CH3COONH4 +2NH4NO3 + 2Ag
Vai trò của CH3CHO trong phản ứng trên là
A. Chất oxi hóa ; B. Axit ; C. Bazơ ; D. Chất khử
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 C2H5Br C2H5OH CH3COOH
Công thức của A, B, D trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. HBr, NaOH, O2 ; B. Br2, KOH, CuO ; C. HBr, NaOH, CuO ; D. Br2, KOH, O2
Câu 10: 3 chất hữu cơ A, B, C có CTPT ngẫu nhiên là: C2H6O, C2H4O2, C2H4O thõa mãn các điều kiện sau:
- A tác dụng được với Na và ddNaOH.
- B, C không tác dụng với Na.
- B làm mất màu ddBr2.
CTCT thu gọn của A, B, C lần lượt ở dãy nào sau đây?
A. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO ; B. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH.
C. CH3COOH, CH2=CHOH, CH3OCH3 ; D. CH3COOH, CH3CHO, CH3OCH3.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1(2,5 điểm): Cho các chất: CH2=CH2, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. Chất nào tác dụng được với: ddNaOH, ddBr2, HBr (xt). Viết các phương trình phản ứng xảy ra (công thức các chất viết dưới dạng CTCT thu gọn)
Câu 2 (2,5 điểm): Hỗn hợp A gồm: C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
- Cho 15 gam A tác dụng với ddAgNO3 dư/NH3 thu được 21,6gam Ag.
- Mặt khác, 15 gam A tác dụng vừa đủ với 200ml ddKOH 0,5M.
a. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi này trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm 2013. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác, hoặc đăng nhập để tải đề thi về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản