Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 đề thi

0
354
lượt xem
33
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11

Dưới đây là bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11

Đây là một phần trích dẫn trong BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn tham khảo:

A. PHẦN CHUNG:
I.Trắc nghiệm: ( 5đ)

Câu 1. Nhóm các chất đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 là :
A. pent-1-in, C3H7CHO, propen B. C2H2, HCHO, pent-1-in
C. CH2=CH-C CH, CH3CHO, C2H5OH D. CH3COOH, C2H5CHO, CH CH
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (đktc). Mặt khác, nếu cho X tác dụng với Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Tên gọi của X là:
A. propan-1,2-điol. B. glixerol. C. propan-1,3-điol. D. Butan-1-ol
Câu 3. Khi tách nước từ CH3-CH- CH-CH3 ở 170oC, sản phẩm chính thu được là:
CH3 OH
A. 3-metylbut-1-en. B. 2-metylbut-2-en C. 2-metylbut-3-en D. 3-metylbut-2-en
Câu 4. Từ CH3CHO, chỉ dùng không quá 3 phản ứng không thể chuyển hóa thành chất nào sau đây?
A. Natriaxetat B. polietilen C. Đietylete D. 2-clopropan
Câu 5. Cho 18 gam một ancol no đơn chức tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Công thức của ancol đó là
A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.
Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại dẫn xuất halogen bậc 1?
A. (CH3)3CCl B. CH3-CHBr-CH3 C. CH3-CHCl-CH(CH3)2 D. CH3-CH2-CH2Cl
Câu 7. CH2=CH-COOH không tham gia phản ứng nào sau đây?
A. Tráng gương B. Cộng Br2 C. Trùng hợp D. Tác dụng với Na2CO3
Câu 8. Cho các hợp chất thơm sau : C6H5OH (1); C6H5CH2OH (2) ; CH3C6H4OH (3) ; C6H4(OH)2 (4).
Hợp chất không phải phenol là :
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 9. Nhóm nào sau đây gồm những chất đều là hiđrocacbon không no?
A. Metan, but-1-en, propilen, vinylbenzen B. Xiclopropan , axetilen, toluen
C. Axetilen , hex-1-in, buta-1,3-đien D. Etin, benzen, vinylaxetilen

Hi vọng, bộ Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản