Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 đề thi

0
226
lượt xem
3
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12

Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi học kỳ 2, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Sinh học lớp 12 trong BST này. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12 dưới đây:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?
A. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
B. Trong quá trình biểu hiện kiểu hình, kiểu gen chịu nhiều tác động khác nhau của môi trường bên ngoài cơ thể.
C. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
D. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.
Câu 2: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là
A. . B. . C. . D. .
Câu 3 : Trong kĩ thuật tạo dòng ADN tái tổ hợp thao tác được thực hiện theo trình tự sau:
A. cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp  tách ADN tái tổ hợp  đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
B. tách ADN  đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp  phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
C. tách ADN  cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp  đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
D. đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp  tách ADN  phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
Câu 4: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết hòan toàn là
A. đảm bảo sự di truyền bền vững của các tính trạng.
B. đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị.
C. để xác định số nhóm gen liên kết.
D. dễ xác định số nhóm gen liên kết của loài.
Câu 5: Bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, để sinh con trai không mắc bệnh máu khó đông thì kiểu gen của bố mẹ phải:
A. XHXH x XhY. B. XHXh x XhY. C. XhXh x XHY. D. XHXh x XHY.
Câu 6 : Đặc điểm nào dưới đây không đúng với mã di truyền?
A. Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ ba nuclêôtit kế tiếp nhau qui định một axit amin.
B. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục theo từng cụm ba nuclêôtit (không gối lên nhau).
C. Mã di truyền mang tính riêng biệt, nghĩa là mỗi loài sinh vật đều có một bộ mã di truyền riêng.
D. Mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là một loại axit amin được mã hóa bởi hai hay nhiều bộ ba.
Câu 7: Trong chọn giống, con người đã ứng dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen không mong muốn?
A. Mất đoạn nhiễm sắc thể. B. Chuyển đoạn không tương hỗ.
C. Đột biến gen. D. Đảo đoạn không mang tâm động.
Câu 8: Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là
A. đột biến, biến động di truyền. B. di nhập gen, chọn lọc tự nhiên.
C. đột biến, chọn lọc tự nhiên. D. đột biến, di nhập gen.
Câu 9: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
B. sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân.
C. sự tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân.
D. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng qua giảm phân đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen alen.
Câu 10: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là
A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x aa.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 12 để xem.
Đồng bộ tài khoản