Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 27 đề thi

0
263
lượt xem
27
download
Xem 26 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10. Thông qua các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10:

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
A. stopped B. loved C. missed D. kicked
Câu 2: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
A. caps B. cooks C. pubs D. cuts
Câu 3: Choose the word which has stress pattern differently from that of the other words:
A. museum B. gallery C. harbours D. capital
Câu 4: Choose the word which has stress pattern differently from that of the other words:
A. championship B. tournament C. retirement D. continent
Câu 5: Choose the correct answer:
How many countries took part in the first World Cup?
A. interested B. participated C. competed D. co. operated
Câu 6: Choose the correct answer:
Sperm whales are ___, which means they eat meat.
A. herbivores B. carnivores C. omnivores D. mammals
Câu 7: Choose the correct answer:
The cinema changed completely …………….. the end of the 1920s.
A. for B. to C. on D. at
Câu 8: Choose the correct answer:
If my father ............here now, he ...............help me.
A. were / can help B. had been / could help C. were/ could help D. is / can help
Câu 9: Choose the correct answer:
That’s the man………… house was burnt down.
A. why B. whose C. who D. whom
Câu 10: Choose the correct answer:
My brother Jim, ……………. lives in Paris, is a doctor
A. that B. who C. whom D. which
 

Hãy tham khảo đầy đủ Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản