Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 50 đề thi

0
1.143
lượt xem
118
download
Xem 50 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 dưới đây:

 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại: (1 điểm )
1. A. thanks B. this C. that D. those
2. A. rice paddy B. nine C. city D. behind
3. A. museum B. stadium C. bookstore D. street
4. A. stadium B. name C. family D. bakery
II.Chọn đáp án đúng(3marks)

Câu 1 : She ……………long hair
A have B. is C. has D. does
B is
C has
D does

Câu 2 : Her children ……………….short hair.
A have
B are
C has
D do

Câu 3 : There is …………bread on the table .
A a
B an
C some
D any

Câu 4 : How ………….milk do you want ?
A many
B much
C long
D often

Câu 5 : My grandfather usually …………fishing in his free time.
A go
B is going
C to go
D goes

Câu 6 : …………..go to Da Lat ?
A Let’s
B Why don’t we
C What about
D How about

Câu 7 : It is …………in the winter .
A warm
B cool
C cold
D hot

Câu 8 : Phanxipang is …………….mountain in Viet Nam.
A high
B higher
C highest
D the highest

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 để xem.
Đồng bộ tài khoản