Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 42 đề thi

0
958
lượt xem
157
download
Xem 42 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Dưới đây là Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Đây là một phần trích dẫn trong BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn tham khảo:

Question I. Choose the word which is pronounced different from the others:(1pts)
1. A. rehearse B. household C. hour D. horrible
2. A. relax B. snack C. atlas D. education
3. A. calculator B. celebration C. collector D. comic
4. A. experiments B. coops C. apartments D. dishwashers
Question II. Choose the best answers among A, B, C or D: (3pts)
1. .................... is it from your house to school? - About one kilometer.
A. Where B. How C. How far D. What
2. My mother .......... back soon .
A. will come B. come C. comes D. coming
3. When is your ................ ?
A. date of birth B. birthday C. day D. birth
4. Oh, ......................... a modern house!
A. What B. Where C. How D. When
5. Her house is the …………… in my neighborhood.
A. more beautiful B. beautifier C. most beautiful D. beautifulest
6. Mr. Long is a ................... . He takes care of sick people.
A. teacher B. farmer C. journalist D. doctor
7. Hoa ……... her Physics ………… 8.40 on Mondays.
A. have/on B. has/on C. haves/at D. has/at
8. In.................................................., we do some experiments.
A. Math B. History C. Chemistry D. English
9. It’s 8.45 now. What ……… Lan ………….. ?
A. is / studying B. does / study C. do / study D. are / studying
10. …………do you study in the library? - I usually go there.
A. What B. Where C. What times D. How often
 

Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.
Đồng bộ tài khoản