Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 62 đề thi

0
1.765
lượt xem
67
download
Xem 62 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong kì thi học kỳ 2 khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Bạn có thể tải miễn phí BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I/ Pronunciation ( 1m )
A/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.( 0,5m )
3/ A . minimize B . recycle C . natural D . damage
4/ A . mixture B . wonder C . perform D .heritage
II/ Choose the best option( A , B , C , or D ).( 1,5 ms )
B/ Choose the 1/ A. arrive B. sight C . island D . prison
2/ A . mount B . tour C . cloud D . house
word whose tress pattern is not the same as the others (0,5m)
5/ I don’t know how ____ the game.
A. playing B. to play C. played D. can I play
6/ ____ is used to check one’s eyesight.
A. Eyeglass B. Eye- shade C. Eyepiece D. Eyechart
7/ Millions of Christmas cards___ every year.
A. were sent B. send C. is sending D. are sent
8/ She arrived early _____ order to get a good seat.
A. on B. at C. in D. into
9/ _____ means not buying products which are overpackaged.
A. Reduce B. Reuse C. Recycle D. Repeat
10/ Vietnam is a _______ country .
A. rice- exported B. rice- export C. rice- exporting D. export-rice
III/ Put the verbs in brackets in the correct forms or tenses.(1,5ms)
1/ When he came, I ( listen )___________ to music.
2/ Would you mind ( travel) __________ around HCM city ?
3/ Tam ( already know ) _____________ my mother .
4/ The house ( build ) _____________ over fifty years ago .
5/ He decided ( go ) __________ to the bookstore.
6/ He said that he ( be) ________ a plumber.
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Tổng hợp đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản