Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 20 đề thi

0
1.089
lượt xem
108
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012

Mô tả BST Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Section 1: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
1. .......... is the matter?
A. What B. How C. Who D. Where
2. This book ........ interesting
A. has B. have C. is D. don't
3. Choose the word that has the underline part pronounced differently
A, bus B. but C. put D. cut
4. I am ...... a picture now.
A. playing B. singing C. drawing D. writing
5. Can you drink....? - Yes, I can.
A. Orange juice B. rice C. chicken D. bread
6. Where are the children?
A. He's in the room B. She's in the room C. They are tin the room D. We are
in the room
7. That ..... a chair.
A. is B. am C. it D. are
8. Where are your father and mother? - ....... are in the living room.
A. He B. She C. We D. They
9. ...... Do you like chicken?
A. Do B. Does C. Are D. Is
10. What is ...... favourite color? - I like red.
A. his B. her C. your D. you

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Tổng hợp đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2011 - 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản