Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 130 đề thi

0
729
lượt xem
10
download
Xem 130 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its
English equivalence.

Section 2:

1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. areD. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản