Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 84 đề thi

0
998
lượt xem
13
download
Xem 84 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jamie made the chart to show the fruits she bought for her family. According to the chart, Jamie bought twice as many apples as what fruit?
A. Oranges B. Bananas C. Pears D. Apples

2. Denny has two groups of marbles as shown above. Which number sentence shows how many marbles Denny has?
A. 5 - 3 = 2 B. 5 + 3 = 8 C. 8 + 3 = 11 D. 9 - 4 = 5

3. Cara played her favorite video game on Wii. The following choices show the scores on the leaderboard. If Cara got the highest score, which score was Cara ’s?
A. 100 B. 101 C. 110 D. 111

4. James had his birthday party last month. His mom put some candles on the cake to match his age. According to the picture of the cake, what was James’s age?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 10

5. Henry is going to the store to buy school supplies. He takes a pocketful of dimes. He finds an eraser he likes for 50 cents. How many dimes should Henry use to buy it?
A. 50 B. 10 C. 5 D. one half

6. Aaron started watching TV at 2:00 PM. He watched Cartoon Network for 2 hours. What time did he finish watching TV?
A. 2:20 PM B. 4:00 PM C. 0:00 PM D. 14:00 PM

7. In the Spelling Bee Competition, Ray spelled 36 out of 40 words correctly. He spelled 9 more words correctly than Wayne. How can you find out the number of words Wayne spelled correctly?
A. 36 + 9 B. 36 - 9 C. 40 - 9 D. 40 - 36 + 9

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản