Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 32 đề thi

0
136
lượt xem
3
download
Xem 32 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014

Cùng tham khảo BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This is a map of the United States. What is the best unit of measurement to tell the  distance between Texas and New York?
A. miles B. quarts C. ounces D. degrees

2. Cady’s class is learning about part and whole of an object. Her teacher showed them the figure above. What part of the figure is shaded?
A. one out of ten B. one quarter
C. two out of ten D. one half

3. Jason and Mark like to race around the track in P.E. class. Jason finished one lap around the track in 5 minutes. Mark finished in 4 minutes. Who ran faster?
A. Jason B. Mark C. It was a tie. D. Cannot tell

4. Which pair of circles completes the pattern above?
A. B.
C. D.

5. Annie has $30 in her purse. She spent $4 at the candy store. How much money does she have left?
A. $34 B. $30 C. $26 D. $20

6. Jenny is watching a movie that is 2 hours long. If the movie started at 1:30 p.m., at what time will the movie end?
A. 2:30 p.m. B. 3:30 p.m. C. 3:00 p.m. D. 3:40 p.m.

7. Which set of numbers is listed from the least to the greatest?
A. 124, 134, 128, 345, 12 B. 345, 134, 128, 124, 12
C. 12, 124, 128, 134, 345 D. 134, 124, 12, 345, 128

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học.
Đồng bộ tài khoản