Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 120 đề thi

0
1.362
lượt xem
1
download
Xem 120 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10

Bạn có thể tải miễn phí BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is
preserved?
A. I and II
B. II and III
C. I and III
D. II
E. I, II, and III
2. Which of these nets would form a cube when folded?
3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20
4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC
if the measure of arc BAC is 320°?
A. 80°
B. 160°
C. 320°
D. 360°
E. 40°
5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A. x ≥ 0.5
B. x ≤ 0.5
C. x ≥ 5/6
D. x ≤ 5/6
E. x ≥ -0.5
6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100.
7. Lee wants to make a sandwich. He has 5 types of meat, 3 types of cheese and 2 types of sandwich spreads. If Lee chooses 1 meat, 1 cheese, and 1 sandwich spread, how many different combinations are possible for his sandwich?
A. 10
B. 13
C. 30
D. 33
E. 45

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản