Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 32 đề thi

0
253
lượt xem
0
download
Xem 32 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is
preserved?
A. I and II
B. II and III
C. I and III
D. II
E. I, II, and III
2. Which of these nets would form a cube when folded?
3. Which of the following is an infinite set?
A. integers between -5 and 10
B. whole numbers between -5 and 10
C. natural numbers between -5 and 10
D. rational numbers between -5 and 10
E. integers between 15 and 20
4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC
if the measure of arc BAC is 320°?
A. 80°
B. 160°
C. 320°
D. 360°
E. 40°
5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A. x ≥ 0.5
B. x ≤ 0.5
C. x ≥ 5/6
D. x ≤ 5/6
E. x ≥ -0.5
6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A. Jenny’s wages vary monthly
B. Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C. Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D. Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E. Jenny’s food paymemnt is $100.
7. Lee wants to make a sandwich. He has 5 types of meat, 3 types of cheese and 2 types of sandwich spreads. If Lee chooses 1 meat, 1 cheese, and 1 sandwich spread, how many different combinations are possible for his sandwich?
A. 10
B. 13
C. 30
D. 33
E. 45

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản