Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 74 đề thi

0
853
lượt xem
1
download
Xem 74 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Cùng tham khảo Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11, với các đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In parallelogram PQRS the measurers of angle P and angle R are each 146°. What is the measure of angle Q?
A. 146° B. 112° C. 68° D. 43° E. 34°

2. The equation 2|x - 1| - 10 = −4 has two real solutions. What is the negative solution of the equation?
A. -1 B. -2 C. -3 D. -4 E. -5

3. In the grid above the graph of the equation y = |x| is transformed to create y'.
A. y = |x - 6| + 3
B. y = |x + 6| + 3
C. y = |x - 6| - 3
D. y = |x + 6| - 3
E. None of them

4. Which expression is equivalent to (5y - 3)(2y + 5)?
A. 10y2 + 31y - 15
B. 10y2 + 19y - 15
C. 10y2 - 19y - 15
D. 10y2 - 31y - 15
E. None of them

5. Dorine drew a quadrilateral on a coordinate grid. Dorine reflected the quadrilateral over the line y = –2 and then translated it left 4 units. What are the coordinates of the image of point M?
A. (2, –5) B. (-2, –5) C. (–6, 1) D. (–2, 1) E. (2, 1)
6. Graph A is the graph of y = 2(3)x and graph B is the graph of y = 3(2)x. Which statement about the two graphs is true?
A. Both graphs A and B rise at the same rate.
B. Graph B rises at a faster rate than graph A.
C. Graph A rises at a faster rate than graph B.
D. The y-intercept of graph A is above the y-intercept of graph B.
E. None of them.

7. A building has a square base with an area of 5,625 square feet. A scale model of the building has a base with an area of 0.81 square foot. What is the ratio of the length of the base of the building to the length of the base of the model?
250 2,500 2,500 2,500 62,500
A. /3 B. /9 C. /27 D. /3 E. /9

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản