Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 42 đề thi

0
891
lượt xem
4
download
Xem 42 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013

Với bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi IOE Tiếng Anh quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In parallelogram PQRS the measurers of angle P and angle R are each 146°. What is the measure of angle Q?
A. 146° B. 112° C. 68° D. 43° E. 34°

2. The equation 2|x - 1| - 10 = −4 has two real solutions. What is the negative solution of the equation?
A. -1 B. -2 C. -3 D. -4 E. -5

3. In the grid above the graph of the equation y = |x| is transformed to create y'.
A. y = |x - 6| + 3
B. y = |x + 6| + 3
C. y = |x - 6| - 3
D. y = |x + 6| - 3
E. None of them

4. Which expression is equivalent to (5y - 3)(2y + 5)?
A. 10y2 + 31y - 15
B. 10y2 + 19y - 15
C. 10y2 - 19y - 15
D. 10y2 - 31y - 15
E. None of them

5. Dorine drew a quadrilateral on a coordinate grid. Dorine reflected the quadrilateral over the line y = –2 and then translated it left 4 units. What are the coordinates of the image of point M?
A. (2, –5) B. (-2, –5) C. (–6, 1) D. (–2, 1)E. (2, 1)

6. Graph A is the graph of y = 2(3)x and graph B is the graph of y = 3(2)x. Which statement about the two graphs is true?
A. Both graphs A and B rise at the same rate.
B. Graph B rises at a faster rate than graph A.
C. Graph A rises at a faster rate than graph B.
D. The y-intercept of graph A is above the y-intercept of graph B.
E. None of them.

7. A building has a square base with an area of 5,625 square feet. A scale model of the building has a base with an area of 0.81 square foot. What is the ratio of the length of the base of the building to the length of the base of the model? 250 2,500 2,500 2,500 62,500
A. /3 B. /9 C. /27 D. /3 E. /9

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
Đồng bộ tài khoản