Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 80 đề thi

0
743
lượt xem
15
download
Xem 80 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Cùng tham khảo BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

George, said Pat, I bet we can earn a lot of money.
1. Choose the correct use of quotation marks.
A. "George", said Pat, I bet we can earn a lot of money."
B. "George, said Pat, I bet we can earn a lot of money."
C. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."
D. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."

This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do.
2. Choose the correct use of quotation marks.
A. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do."
B. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00." "Thanks, please do."
C. "This is not a big problem. I can fix it for" $2.00. Thanks, please do".
D. This is not a big problem. I can fix it for $2.00. "Thanks, please do."

Well, boys, she said, how much money did you make?
3. Choose the correct use of quotation marks.
A. "Well, boys," she said, "how much money did you make?"
B. "Well, boys" she said, "how much money did you make?"
C. "Well, boys", she said, "how much money did you make?"
D. "Well, boys," she said, "how much money did you make"?

Figurative Language: Choose the best answer for the following questions.

The cake looked delicious, light as a feather. When I went to take a bite of it a strange thing happened, however.

"Please don't bite me!" the cake screamed. "I haven't done anything to deserve that kind of treatment."

I was so stunned, my cake went sprawling on the floor beneath me. I wonder if cakes get headaches?
4. Which phrase is a simile?
A. sprawling on the floor
B. I was so stunned
C. cakes get headaches
D. light as a feather

5. What is personified in the passage above?
A. the floor
B. I
C. a feather
D. the cake

6. Which of the following sentences is a metaphor?
A. The setting sun is a bright red egg yolk, sliding down the sky.
B. The trees waved their arms in the wind.
C. He is like a bear when he's angry.
D. Giant rocks guarded the entrance to the cave.

7. Choose the sentence that is an example of personification.
A. The clouds frowned angrily as it began to rain.
B. Friends are the brightest jewels in the treasure box.
C. Jack is a pack rat because he never throws anything away.
D. Snow covers the land like frosting.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 năm 2012. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản