Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 12 đề thi

0
313
lượt xem
13
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. During a revision of her writing, Margaret wants to add another sentence to her paragraph about traveling in Egypt. Where should Margaret insert the additional underlined sentence into the paragraph?
A. Before sentence 1
B. Before sentence 2
C. Before sentence 3
D. Before sentence 4
2. Which sentence is a thesis statement for an essay about life as a seventh-grade student?
A. I am a seventh-grade student.
B. Many of my friends are in seventh grade.
C. A seventh-grade student faces many challenges.
D. Some seventh-grade students attend summer school.
3. In an essay that a student wrote about her favorite type of weather, she included the sentences above. The teacher told the student that the sentences in this section are too choppy. Which revision of the original sentences would correct this
problem?
A. Spring is the best time of year. It can be rainy or sunny. When it is warm, the flowers begin to grow.
B. Spring is the best time of year. It can be rainy or sunny. It can be warm. It is when the flowers grow.
C. Spring is the best time of year. It can rain. Or it can be sunny. When it is warm, the flowers begin to grow.
D. Spring is the best time of year. It can rain. Or it can be sunny. Sometimes it can be warm. It is when the flowers grow.
4. Read the business letter above. What part of the business letter is missing?
A. inside address
B. return address
C. closing
D. body
5. What is the author’s purpose in writing the paragraph above?
A. to express the author’s opinions about specially trained assistance dogs
B. to entertain the readers with stories of amazing dogs that perform heroic acts
C. to persuade the reader to help certify dogs to become trained assistance dogs
D. to inform the reader about the various services that trained assistance dogs provide
6. Which sentence uses correct punctuation?
A. Given that the winter was so wet, it’s not surprising, that the grass in the park is so green this spring.
B. Given that, the winter was so wet, it’s not surprising that the grass in the park is so green this spring.
C. Given that the winter was so wet, it’s not surprising that the grass in the park is so green this spring.
D. Given, that the winter, was so wet it’s not surprising that the grass in the park is so green this spring.

Thư viện eLib mong BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản