Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 88 đề thi

0
1.416
lượt xem
108
download
Xem 88 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The value of x is even, and the value of y is odd. Which expression will produce an even number?
A. x + 2y
B. 2x + y
C. x2 + y2
D. (x + y)2
E. x + y
2. Similar trapezoids are shown. What is the value of n?
A. 10 B.
12 C.
15 D.
19 E. 22
3. What does the expression 0.5 × 6 × 4.5 + 10.52 + 62 equal?
A. 46.5
B. 135.75
C. 159.75
D. 285.75
E. 551
4. The areas in square miles of the Great Lakes are shown in the bar graph. Based on this graph, which set of numbers is the closest to the total area of the five Great
Lakes?
A. between 70,000 and 80,000 square miles
B. between 80,000 and 90,000 square miles
C. between 90,000 and 100,000 square miles
D. between 100,000 and 110,000 square miles
E. between 1,000 and 11,000 square miles
5. Mr. Radke took a survey and found the mean, mode, median, and range of fishing-boat lengths in his community. Which measure represents the fishing-boat length most often found?
A. mean
B. median
C. mode
D. range
E. None of them
6. Points R and T are the midpoints of the sides of triangle QSU, as shown in the diagram. What is the perimeter of ΔRST?
A. 26
B. 40
C. 54
D. 80
E. 99
7. Keisha is 6 feet tall. How tall, to the nearest meter, is Keisha?
A. 2
B. 3
C. 9
D. 20
E. 35

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản