Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 191 đề thi

0
2.864
lượt xem
40
download
Xem 191 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9

Mô tả BST Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9

Để bài thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 được thư viện giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 dưới đây:

1. Who are all ________ people?
(A) this
(B) those
(C) them
(D) that

2. I don't know ________ people.
(A) many
(B) much
(C) a lot
(D) few

3. We live near ________ the river.
(A) of
(B) from
(C) by
(D) -

4. He says that he must have ________.
(A) the all from it
(B) all it
(C) the all of it
(D) it all

5. John is a good worker: he works very ________.
(A) hardly
(B) hard
(C) good
(D) many

6. Let's ________ a party!
(A) do
(B) have
(C) set
(D) make

7. The radio's much too loud: please turn it ________.
(A) out
(B) low
(C) up
(D) down

8. - Would you like some sugar? - Yes, please, just ________.
(A) a little
(B) little
(C) a few
(D) few

9. They say he has ________ money.
(A) a lot of
(B) plenty
(C) lots
(D) many

10. How much time do you ________ your homework?
(A) make at
(B) bring to
(C) give for
(D) spend on

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản