Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học 2014

Chia sẻ: Dương Thị Tố Như | Ngày: | 3 tài liệu

0
4.782
lượt xem
331
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học 2014

Mô tả BST Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học 2014

Với mong muốn chia sẻ đến các bạn học sinh phổ thông nhiều tài liệu luyện thi đại học hơn, chúng tôi đã tổng hợp tất cả kiến thức về hóa hữu cơ trong bộ sưu tập này (BST). Gồm phần đại cương về hóa hữu cơ lớp 10, 11, và lớp 12 được sắp xếp hệ thống và sắp xếp rõ ràng, giúp các bạn ôn tập một cách hiệu quả hơn. Hy vọng, BST này sẽ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học 2014

I. LÝ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG
* ANKAN :

- Hydrocacbon no, mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn giữa C-C và C-H
- CTTQ : CnH2n +2 , n≥1, nguyên
a) Tính chất hoá học :
1. Phản ứng thế halogen (cơ chế gốc tự do – dây chuyền)
CnH2n +2 + mX2 CnH2n+2-m Xm + mHX↑
Quy tắc thế : ưu tiên thế H ở C bậc cao.
2. Phản ứng tách
a)Phản ứng đềhidro hóa (tách hydro) : tạo sản phẩm có thể có một hay nhiều nối đôi hoặc khép vòng.
CnH2n +2 CnH2n + H2---> (n ---> 2)
Ví dụ : CH3─CH3 CH2═CH2 + H2---> n-hexan xiclohexan + H2
(C6H14) (C6H12)
b) Phản ứng cracking (bẻ gãy mạch cacbon)
CnH2n +2 CmH2m + CxH2x+2 Điều kiện : n ---> 3, m ---> 2, nguyên; x ---> 1 và n = m + x
VD: C3H8 CH4 + C2H4
3. Phản ứng phân hủy
+ Bởi nhiệt : CnH2n +2 nC + (n+1)H2↑
+ Bởi Clo : CnH2n +2 + (n +1)Cl2 nC + 2(n+1)HCl
4. Phản ứng oxi hóa :
+ Phản ứng oxy hóa hoàn toàn : CnH2n +2 + (3n +1)/2 O2 n CO2 + (n+1)H2O
Nếu thiếu oxi : CnH2n +2 + (n +1)/2 O2 n C + (n+1)H2O
+ Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn : nếu có xúc tác thì ankan sẽ bị oxi hóa tạo nhiều sản phẩm : andehyt, axit
CH4 + O2 HCHO + H2O n-C4H10 + 5/2 O2 2CH3COOH + H2O
(andehyt fomic)
* XICLOANKAN
- Là hydrocacbon no, mạch vòng, trong phân tử chỉ có liên kết đơn. CTTQ : CnH2n , n≥3 nguyên
Xicloankan có đầy đủ tính chất của một hydrocacbon no (vòng C5 trở lên ), ngoài ra còn có tính chất của vòng:các vòng nhỏ có sức căng lớn, kém bền, dễ tham gia phản ứng cộng mở vòng (vòng C3, C4 ) :
* Cộng dd Br2 : chỉ có xiclopropan
* Cộng H2/Ni, to : C3H6 + H2 ---> C3H8 C4H8 + H2 ---> C4H10
 

Đồng bộ tài khoản