Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
3.917
lượt xem
237
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học

Mô tả BST Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học

Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học dành cho các cán bộ quản lý, ban lãnh các trường tiểu học trong cả nước tham khảo để kiện toàn và quản lý tốt hơn nữa công tác kế toán trong trường tiểu học. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học bao gồm: các biện pháp làm tốt công tác kế toán, công tác kế toán trường tiểu học và các sáng kiến kinh nghiệm của nhân viên kế toán trường học nhằm thực hiện tốt và chính xác hơn nữa công tác kế toán. Mời các cán bộ quản lý trường tiểu học, các nhân viên kế toán tham khảo các sáng kiến kinh nghiệm trên để làm tốt công tác kế toán trong trường tiểu học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học:

 Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trong trường tiểu học

I.ĐẶT VẤN ĐỀ:
Lưu trữ hồ sơ kế toán đối với một kế toán rất quan trọng nhất là tình hình hiện nay có một số đơn vị trường học gần hết niên độ kế toán năm nay nhưng vẫn chưa quyết toán được ngân sách năm trước cũng như việc luân chuyển kế toán trong các đơn. Kế toán không làm việc liên tục trong một đơn vị thì người kế nhiệm rất khó khăn trong việc tìm kiếm chứng từ kế toán cũ nếu như việc sắp xếp không có khoa học. Vì vậy việc lưu trữ hố sơ kế toán sao cho khoa học và dễ tìm là một việc rất quan trọng trong công tác kế toán.
Lưu trữ hồ sơ kế toán là công đoạn cuối cùng của quá trình lưu chuyển chứng từ kế toán gồm các bước:
1. Lập chứng từ kế toán
2. Kiểm tra chứng từ kế toán
3. Ghi sổ kế toán
4. Lập báo cáo tài chính
5. Lưu trữ hồ sơ kế toán
Và công việc hết sức quan trọng trong quá trình lưu trữ này là việc phối hợp thông tin giữa các bộ phận trong hệ thống. Qua đó thiết lập số liệu chứng từ kế toán, vị trí lưu trữ các thông tin và các chứng từ. Giúp cho việc kiểm tra tài chính một cách thuận lợi cũng như việc báo cáo tài chính khi cần thiết.
II.CƠ SỞ LÝ LUẬN:
- Căn cứ quyết định số 218/2000/QĐ-BTC của bộ trưởng bộ tài chính ngày 29/12/2000 về việc ban hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán. “Tài liệu kế toán phải bảo quản, lưu trữ theo quy định của chế độ này là bản chính các tài liệu kế toán được ghi chép trên giấy có giá trị pháp lý về kế toán bao gồm:
1. Chứng từ kế toán gồm: Chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
2. Sổ kế toán: Sổ kế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp.
3. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm.
4. Tài liệu khác liên quan đến kế toán ,là các tài liệu ngoài các tài liệu nói trên ,được dùng làm căn cứ để lập chứng từ kế toán ;các tài liệu khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế với Nhà nước ,các tài liệu liên quan đến kiểm kê , biên bản định giá ...các tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm tra , kiểm toán , thanh tra ;tài liệu về chương trình kế toán trên máy vi tính , tài liệu liên quan đến việc tiêu huỷ tài liệu kế toán .
Và thời gian lưu trữ hồ sơ kế toán là tối thiểu 5 năm, 20 năm và trên 20 năm tuỳ thuộc vào từng loại tài liệu kế toán .
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
Các đơn vị trường học hằng năm được thành lập ban thanh tra làm việc thanh tra tài chính tại Trung tâm tuỳ theo từng đơn vị từ 2 đến 3 lần, cán bộ chuyên quản Phòng kế hoạch tài chính Sở giáo dục đào tạo và cán bộ chuyên quản Sở tài chính, quản lý tài chính 8 trung tâm, 01 trường mẫu giáo và 27 trường THPT mà công tác kiểm tra quyết toán hằng năm chỉ có 2 cán bộ, Sở Giáo Dục Đào Tạo Bạc Liêu hằng năm tổ chức nhiều đoàn thanh tra về các đơn vị để thanh tra toàn diện, thanh tra tài chính. Đoàn kiểm toán hằng năm có thể đi kiểm tra đột xuất về tài chính ở một đơn vị nào đó. Nếu như ở các đơn vị trường học mà không làm tốt việc lưu trữ hồ sơ kế toán thì rất khó khăn trong việc kiểm tra đánh giá vấn đề tài chính tại đơn vị được kiểm tra.
Việc lưu trữ hồ sơ kế toán giúp cho Giám đốc và kế toán tại đơn vị trường học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý về kinh tế. Nó phản ánh đầy đủ kết quả quản lý về công tác tài chính của một cơ quan, đơn vị .... lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học sẽ phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính có hiệu lực, hiệu quả. Ngược lại làm không tốt sẽ hạn chế hiệu quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành ngân sách, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tài chính của cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước nói chung.
Trong phạm vi của sáng kiến này tôi không có tham vọng trình bày xuyên suốt công tác lưu trữ hồ sơ kế toán như nghiệp vụ của một văn thư lưu trữ mà chỉ xin trình bày “Một số kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ kế toán”. Hy vọng với những gì bản thân tôi trình bày sẽ gợi ra cho các đồng nghiệp hướng đi đúng đối với kế toán nói chung, kế toán trung tâm GDTX nói riêng.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường tiểu học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy học và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản