Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 33 tài liệu

0
1.003
lượt xem
38
download
Xem 33 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh

Mô tả BST Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Trọng âm rơi vào gốc từ:
Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.
Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em'ploy - em'ployment ‘popular - un’popular Ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2, 3, 4 âm tiết.
1. Từ có 2 âm tiết :
• Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.
Ex: 'father/ 'enter/ 'mountain/ 'children/ 'instant/ 'absent/ 'accent/ 'valley/ 'lion/ 'plateau …
* Ngoại lệ :
- 'ciment/ 'canal/ 'decoy/ 'desire/ 'idea/ 'ideal/ 'July/ 'machine/ 'police/ 'technique …
* Note :
• Những động từ tận cùng bằng ent thì thường lại có trọng âm ở âm tiết thứ 2.
- ac'cent/ con'sent/ fre'quent/ pre'sent …
* Ngoại lệ :
- Những từ có 2 âm tiết tận cùng bằng ent sau đây được nhấn giọng ở âm tiết thứ 2, dù đó là danh từ, đọng từ hay tính từ.
- e'vent (n)/ la'ment (n/ v)/ des'cent (n/ v)/ des'cend (n)/ con'sent (n/ v)/ con'tent (v) …
• Những động từ sau đây tận cùng bằng er nhưng lại được nhấn mạnh ở âm tiết sau.
- con'fer/ pre'fer/ re'fer …

2. Từ có 3 âm tiết :
• Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau có tận cùng là: ary, ature, erty, ory.
Ex: 'animal/ 'victory/ 'property/ 'catapult/ 'chemistry/ 'mineral/ 'architect …
* Ngoại lệ : ci'cada/ ho'rizon/ pa'goda/ Sep'tember/ Oc'tober/ No'vember/ De'cember/ ac'complish/ e'xamine/ i'magine …

3. Từ có 4 âm tiết :
Ex: 'atmosphere/ 'generator/ 'sanctuary/ 'sanguiary/ 'temporary …
* Ngoại lệ :
- cur'riculum/ memo'randum/ ulti'matum/ an'thusiast/ e'phemeral …

III. Trọng âm trước những vần sau đây.
- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …
Ex: at'tendance/ at'tendant/ inde'pendence/ inde'pendent/ 'consience/ ef'ficent/ lib'rarian/ po'litican/ fa'miliar/ in'terior/ po'etic/ po'etical/ 'special/ 'spatial/ me'morial/ in'dustrial/ arti'ficially/ e'ssentially/ simul'taneous/ spon'taneous/ com'pendious/ vic'torious/ 'famous/ tre'mendous/'unity/ fami'liarity/ 'memory/ 'factory/ 'injury/ 'mercury/ 'regular/ par'ticular/ sug'gestive/ ins'tintive/ com'petitive/ 'sensitive/ sus'picion/ dis'cussion/ 'nation/ in'vasion/ p'recious/ in'fectious/ 'anxious/ diag'nosis …

Thư viện eLib mong rằng BST Tổng hợp về ngữ âm và trọng âm trong tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản