Viết lại câu tiếng Anh

Hiển thị 1-1 trên 1

kết quả Thư viện Viết lại câu tiếng Anh

  • Viết lại câu tiếng Anh là chuyên đề chiếm vai trò chủ đạo trong chương trình tiếng Anh phổ thông. Chính vì vậy, các em học sinh thường xuyên gặp phải các dạng bài tập, các đề thi, kiểm tra về viết lại câu. Hiểu được điều ấy, chúng tôi đã tuyển chọn các bài tập viết lại câu trong tiếng Anh nhằm giúp các em có điều kiện thực hành nhiều hơn với các bài tập viết lại câu. Hi vọng, Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng tiến bộ hơn ở phần bài tập viết lại câu tiếng Anh này nhé!

     hanthixuan90 05-11-2014 8106 1243

Đồng bộ tài khoản