Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
120
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan

Mô tả BST Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em những kiến thức bổ ích, cho các thầy cô giáo các tài liệu tham khảo để giảng dạy. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn từ những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan:

Câu 1: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với clo taọ được một dẫn xuất monoclo duy nhất .Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH2CH3CH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2CH3
C. CH3CH2CH(CH3)CH3 D. (CH3)4C
Câu 2: Hiđrocacbon Y có CTCT là :
Khi tcca dụng với clo ,Y có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo của nhau:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3: Ankan X có CTPT là C5H12 ,khi bị tách hiđro có thể tạo được 3 anken đồng phân cấu tạo của nhau .Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH2CH2CH3
B. CH3CH(CH3)CH2CH3
C. (CH3)2C(CH3)2
D. CH3CH2CH(CH3)CH3 hoặc CH3CH2CH2CH2CH3
Câu 4: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với clo taọ được 2dẫn xuất điclo là đồng phân của nhau . Công thức cấu tạo của X là :
A. CH3CH2CH2CH3CH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2CH3
C. CH3CH2CH(CH3)CH3 D. (CH3)4C
Câu 5: Một mẫu thử tách từ dầu thô bằng sự chưng cất phân đoạn được hợp chất với cấu tạo phân tử như sau :
Tên IUPAC đúng của chất trên là:
A. 2-etyl-2metyl-4,5đipropylhexan B. 3,3 đimetyl-4,5đipropylheptan
C. 2-etyl-2,5đimetyl-4-propyloctan D. 3,3,6-trimetyl-5-propylnonan.
Câu 6: Cho chất sau :
Tên quốc tế của chất trên là:
A. 1-hidroxyl-3-clo-4etylheptan. B. 3clo-4-etylheptan-1-ol
C. 5-clo-4-etylheptanol D. 3-propyl-clohexanol

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Trắc nghiệm Ankan - Xicloankan. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản