Trắc nghiệm Axit cacboxylic

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 3 tài liệu

0
304
lượt xem
30
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Axit cacboxylic

Mô tả BST Trắc nghiệm Axit cacboxylic

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Trắc nghiệm Axit cacboxylic có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được tổng hợp từ sách vở, thầy cô đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ có ích cho công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Axit cacboxylic

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Trắc nghiệm Axit cacboxylic dưới đây:

1/ So sánh tính axit của các chất sau đây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4)
A. (3) > (2) > (1 ) > (4) . B. (4) > (2) > (1 ) > (3)
C. (4) > (1) > (3). > (2). D. Kết quả khác
2/ Sắp xếp các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH theo thứ tự tăng axit. Trường hợp nào sau đây đúng:
A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH . B. C6H5OH < CH3COOH < C2H5OH
C.CH3COOH < C6H5OH < C2H5OH . D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH
3/ Hợp chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất?
A. CCl3-COOH. B. CH3COOH. c. CBr3COOH. D. CF3COOH
4/ So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic(1), clorua etyl(2), đietyl ete(3) và axit axetic(4).
A. (1 ) > (2) > (3) > (4). B. (4) > (3) > (2) > (1 )
C. (4) > (1) > (3) > (2) . D. (1) > (2) > (3) > (4)
5/ Sắp xếp các chất sau đây theo trình tự tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)
A. (3) > (5) > (1 ) > (2) > (4). B. (1 ) > (3) > (4) > (5) > (2)
C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2). D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)
6/ Cho dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số ion hoá (hay hằng số axit) của CH3COOH là Ka = 1,8.10-5. Nồng độ cân bằng ion còn CH3COO- và độ điện li α là:
A. 1,134.10-2 và 1,2%. B. 0,67.10-3 và 0,67%
C. 2,68.10-3 và 2,68% . D. 1,34.10-3 và 1,34% .
7/ Người ta dùng a mol axit axetic phản ứng với a mol ancol etylic. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì tỉ lệ tích nồng độ mol/lit các chất trong cân bằng như sau: [CH3COOC2H5][H2O] / [CH3COOH][C2H5OH] = 4
Tỉ lệ phần trăm axit axetic chuyển hóa thành sản phẩm etyl axetat là:
A. 60%. B. 66. C. 66,67%. D. 70%
8/ Hai chất hữu cơ X và Y có cùng công thức C3H4O2. X phản ửng với Na2CO3, rượu etylic và phản ứng trùng hợp. Y phản ứng với dung dịch KOH, biết rằng Y không tác dụng được với kali. Công thức cấu tạo của X và Y là:
A. C2H5COOH và CH3COOCH3.
B. HCOOH và CH2=CH-COOCH3
C. CH2=CH-CH2-COOH và CH3COOCH=CH2 .
D. CH2=CH-COOH Và HCOOCH=CH2 .
9/ Công thức đơn giản nhất của một axit no đa chức là (C3H4O3)n. Công thức cấu tạo thu gọn của axit đó là:
A. C2H3(COOH)2. B. C4H7(COOH)3. C. C3H5(COOH)3. D. C2H3COOH.
10/ Nêu các phương pháp điều chế trực tiếp axit axetic khác nhau từ các loại hợp chất hữu cơ khác nhau là rượu etylic, anđehit axetic, axetilen.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Trắc nghiệm Axit cacboxylic. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản