Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
289
lượt xem
61
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Mô tả BST Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu:

Câu 1. Dãy các hợp chất thuộc loại hiđrocacbon là:
A. CH4, C3H8, NH3, C4H10. B. C2H6, C3H8, CCl4, C2H4.
C. C2H2, C2H6, C4H10, C5H12. D. C5H12, CH3Cl, C3H8, C3H6.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Phản ứng cháy của khí metan tỏa nhiều nhiệt.
B. Hỗn hợp gồm 2 thể tích metan và một thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh.
C. Sản phẩm cháy của khí metan làm vẩn đục nước vôi trong.
D. Metan cháy sinh ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
Câu 3. Để phân biệt ba lọ đựng ba khí gồm CO2, H2 và CH4 có thể dùng các thuốc thử là:
A. Dung dịch Ca(OH)2 và khí clo.
B. Dung dịch Ca(OH)2 và bột CuO nung nóng.
C. Dung dịch NaOH và khí clo.
D. Dung dịch NaOH và bột CuO nung nóng.
Câu 4: Trong một bình kín có chứa 10 lít metan và 12 lít khí oxi, đốt hỗn hợp khí trên. Thể tích khí cacbonnic thu được là: (các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất)
A. 10 lít B. 12 lít
C. 5 lít D. 6 lít
PA: D
Câu 5. Etilen không có tính chất nào sau đây ?
A. Phản ứng thế với clo (có ánh sáng). B. Phản ứng cộng với dung dịch brom.
C. Phản ứng trùng hợp. D. Phản ứng cháy trong oxi

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Trắc nghiệm Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản