Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10

Mô tả BST Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các tài liệu tạo thành BST Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10. Tham khảo BST, hy vọng sẽ mang lại cho thầy cô và các em nhiều kinh nghiệm bổ ích. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

NHÓM A: NHẬP MÔN ĐẠI LÝ KINH TẾ
1. Địa lý kinh tế là một môn khoa học XH, khoa học kinh tế có đối tượng nghiên cứu:
A. Các hệ thống dân cư – kinh tế -XH
B. Các lãnh thổ, các ngành SX, dân cư – XH
C. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-XH trên lãnh thổ
D. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-XH trên lãnh thổ
2. Khoa học Đại lý kinh tế có mối quan hệ với:
A. Nhiều ngành khoa học khác
B. Các ngành khoa học kinh tế và XH
C. Trong hệ thống khoa học địa lý
D. Các ngành khoa học kinh tế
3. Đối tượng nghiên cứu của đại lý kinh tế là:
A. Chung với điạ lý tự nhiên
B. Các hiện tượng KT-XH
C. Chung với khoa học kinh tế
D. Các hiện tượng phân bố sx
4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế bổ sung kiến thức:
A. Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ mô
B. Điều kiện tự nhiên-KT-XH
C. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
D. Quản lý SX trên tầm vĩ mô
5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:
A. Mỗi nước độc lập, có xu hướng phát triển riêng
B. Có sự liên kết trong 1 số mặt : kinh tế. chính trị, văn hoá
C. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫn
D. Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu hướng chính trị
6. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước
A. Mỗi quóc gia, mõi khu vực có điều kiện tự nhiên_kinh tế-Xh khác nhau
B. Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triển
C. Do quá trình phát triển trong lịch sử, các nước có điều kiện tự nhiên khó khăn
D. Do đông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt, khoa học kỹ thuật kém phát triển

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Trắc nghiệm Địa lý kinh tế Việt Nam Địa lý lớp 10!
Đồng bộ tài khoản