Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.194
lượt xem
171
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2

Mô tả BST Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2

Chúng tôi muốn gửi BST Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2 này đến các bạn học sinh nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, luyện tập giải bài tập Hóa học lớp 10 chương 2. Hệ thống rõ ràng các dạng bài tập trong BST này còn là tài liệu hay dành cho quý thầy cô giáo đang giảng dạy bộ môn Toán tại các trường tham khảo. Chúc các em học sinh và thầy cô giáo có trải nghiệm thú vị khi tham khảo BST này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2

Bạn có thể tải miễn phí BST Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột
D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm
B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, sắp xếp theo Z tăng dần
C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A, 8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm B có 10 cột

Câu 3: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:
A. 3 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:
A. 3 và 3 B. 4 và 3 C. 4 và 4 D. 3 và 4
Câu 5: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là: A. 8 và 18 B. 18 và 8 C. 8 và 8 D. 18 và 32
Câu 6: Các nguyên tố Na, Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa:
A. 3 B. 10 C. 20 D. 8
Câu 7: (ĐHA13) ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11)
A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p53s2 D. 1s22s22p43s1
Câu 8: Nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, cấu hình electron của ion S2-:
A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p63d6 C.1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p6
Câu 9: (ĐHB14) ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6. Nguyên tố X là:
A. Ne (Z=10) B. Mg (Z= 12) C. Na (Z= 11) D. O (Z= 8)
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 2 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản