Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 tài liệu

0
749
lượt xem
130
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5

Mô tả BST Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Phần 1.
Câu 1 : Liên kết trong phân tử halogen X2
A. bền B. rất bền. C. không bền lắm. D. rất kém bền.
Câu 2 : Khả năng hoạt động hoá học của các đơn chất halogen là :
A. mạnh. B. trung bình. C. kém. D. rất kém.
Câu 3 : Nguyên tố nào sau đây trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá –1 ?
A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. Cả A, B và C.
Câu 4 : Chỉ ra nội dung sai :
A. Trong hợp chất, halogen luôn có số oxi hoá –1.
B. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính oxi hoá.
C. Phân tử halogen X2 dễ bị tách thành 2 nguyên tử X.
D. Các nguyên tố halogen có độ âm điện tương đối lớn.
Câu 5 : Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”.
A. trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn.
B. màu sắc : đậm dần.
C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần.
D. độ âm điện : giảm dần.
Câu 6 : Nguyên tố clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá :
A. +3 B. 0 C. + 1 D. +2
Câu 7 : Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ?
A. Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.
B. Các nguyên tố halogen đều có khả năng thể hiện các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7.
C. Halogen là những phi kim điển hình.
D. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử halogen X.
Câu 8 : Khí clo nặng hơn không khí
A. 1,2 lần. B. 2,1 lần. C. 2,5 lần. D. 3,1 lần.
Câu 9 : Ở 200C và 1atm, một thể tích nước hoà tan được bao nhiêu thể tích
khí clo ?
A. 0,25 B. 2,5 C. 25 D. 250
Câu 10 : Nước clo có màu :
A. vàng rơm. B. vàng nhạt. C. vàng lục. D. vàng da cam.
Câu 11. Có các dung môi : nước, benzen, etanol, cacbon tetraclorua. Khí clo tan ít nhất trong dung môi nào ?
A. Nước. B. Benzen. C. Etanol. D. Cacbon tetraclorua.
Câu 12. Trong hợp chất với nguyên tố nào, clo có số oxi hoá dương ?
A. Flo, oxi. B. Oxi, nitơ. C. Flo, nitơ. D. Flo, oxi, nitơ.
Câu 13. Chỉ ra nội dung sai :
A. Đơn chất clo là chất khí, màu vàng lục. B. Khí clo tan ít trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.
C. Tính chất hoá học cơ bản của clo là tính khử mạnh. D. Trong các hợp chất với oxi, clo đều có số oxi hoá dương.
Câu 14. Trong nước clo có bao nhiêu chất (phân tử, ion) ?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
 

Thư viện eLib mong BST Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 chương 5 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản