Trắc nghiệm Một số axit quan trọng

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
76
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm Một số axit quan trọng

Mô tả BST Trắc nghiệm Một số axit quan trọng

Bao gồm các tài liệu có giá trị, bộ sưu tập Trắc nghiệm Một số axit quan trọng sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong chương trình phổ thông. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm Một số axit quan trọng

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Trắc nghiệm Một số axit quan trọng dưới đây:

Câu 1: Trong các chất sau đây, chất nào là lưỡng tính?
A.Pb(OH)2. B. H2SeO4 C. Ca(OH)2 D. RbOH
Câu 2: Thế nào là muối axit?
A. Là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử hiđro.
B. Là muối có khả năng phản ứng với bazơ.
C. Là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử hiđro có khả năng phân li ra ion H+.
D. Là muối khi tan vào nước có khả năng phân li ra H+
Câu 3: Hai hợp chất A và B khi hòa tan trong nước mỗi chất điện li ra 2 loại ion với nồng độ mol như sau: Li+ 0,10M; Na+ 0,01M; 0,10M và 0,01M. Công thức phân tử của A và B là
A. Li2ClO3 và Na(MnO4)2 B. LiMnO4 và NaClO3
C. LiClO3 và NaMnO4 D. Li2MnO4 và NaClO3
Câu 4: Trong các muối sau đây, muối nào không phải muối axit?
A. NaHCO3 B. Na2HPO3 C. NaHSO3 . NaHS
Giải
Na2HPO3 có H trong phân tử nhưng không có khả
năng phân ly ra H+ (hay không có khả năng cho proton)
 Na2HPO3 không phải là muối axit  Đáp án B
Câu 5: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?
A. Cr(NO3)3 B. HBrO3 C. CdSO4 D. CsOH
Giải
Theo A-rê-ni-ut , Bazơ là chất trong phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH-  CsOH thỏa mãn => Đáp án D

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Trắc nghiệm Một số axit quan trọng và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản