Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
89
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol

Mô tả BST Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol

Đến với bộ sưu tập Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Hóa học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol

Đây là một đoạn trích hay trong BST Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol. Mời quý thầy cô tham khảo:

 1. 1 mol nước chứa số nguyên tử là:
(A) 24,08.1023
(B) 18,06.1023
(C) 12,04.1023
(D) 6,02.1023
2. Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?
(A) 0,25 mol.
(B) 0,35 mol.
(C) 0,20 mol
(D) 0,30 mol.
3. Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?
(A) 2,6.1023 phân tử
(B) 3,0.1023 phân tử
(C) 4,2.1023 phân tử
(D) 3,6.1023 phân tử
4. Số mol phân tử N2 có trong 280g Nitơ là:
(A) 12mol
(B) 11 mol
(C) 10 mol
(D) 9 mol
5. Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là:
(A) 9g
(B) 8g
(C) 10g
(D) 18g
6. Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:
(A) 2mol
(B) 4mol
(C) 1mol
(D) 1,5mol
7. Thể tích của 280g khí Nitơ ở đktc là:
(A) 336 lít
(B) 168 lít .
(C) 224 lít
(D) 112 lít

Thư viện Elib mong rằng BST Trắc nghiệm về Mol, khối lượng và thể tích Mol sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản