Trắc nghiệm về quang hình

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
128
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm về quang hình

Mô tả BST Trắc nghiệm về quang hình

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Trắc nghiệm về quang hình trên thư viện eLib của chúng tôi. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm về quang hình

Đây là một đoạn trích hay trong BST Trắc nghiệm về quang hình. Mời quý thầy cô tham khảo:

1/ Chọn câu trả lời sai.
a Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trương khác nhau.
b Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với điểm tới .
c Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
d Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ với nhau .
2/ Chọn câu đúng. trong hiện tương khúc xạ.
a Góc tới i đồng biến với góc khúc xạ r. b Góc tới i tỉ lệ với góc khúc xạ r.
c Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r. d Góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.
3/ Chọn câu đúng.Trong hiện tượng khúc xạ.
a chiết suất tỉ đối b sini và sinr đồng biến. c Chiết suất tỉ đối n21=V2 / V1
d sini và sinr nghịch biến.
4/ Chọn câu trả lời đúng. chiết suất tuyệt đối của một môi trường vật chất.
a lớn hơn 1. b có thể nhỏ hơn 1, bằng 1 hoặc lơn hơn 1.
c bằng 1. d nhỏ hơn 1.
5/ Chon câu trả lời đúng. So với góc tới góc khúc xạ
a nhỏ hơn. b có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng.
c lớn hơn. d bằng.
6/ Chọn câu trả lời đúng.
a Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suất có thể lớn hơn hay nhỏ hơn 1.
b Góc giới hạn xác đinh bởi sinigh=n21.
c khi ánh sáng đi từ chiếc quang kém sang môi trương chiếc quang hơn với góc tới thích hợp sẽ xảy ra
hiện tượng phản xạ toàn phần
d Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiếc quang lớn hơn sang moi trương có chiếc quang nhỏ thì mọi tia sáng ứng với góc tới i ≤igh đều có tia ló.
7/ Chọn câu trả lời đúng. Ánh sáng đi từ không và một chất lỏng có chiếc suất với góc tới i=600 thì tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r=300. Cho biết vận tốc ánh sáng trong không khí là c=3.108m/s. Vận tốc ánh sáng trong chất lỏng là:
a v=1,73.105m/s. b v=2,12.108m/s. c (1) , (2) và (3) đề sai. d v=1,73.108km/s.
8/ Chọn câu trả lời đúng. Lăng kính có góc chiết quang A, chiết suất n= . khi ở trong không khí thì góc lệch
đạt giá trị cực tiểu Dmin=A. Giá trị của A là:
a 600 b 340 c 300 d Một giá trị khác.
9/ Chọn câu trả lời đúng. Thấu kính có chiết suất n=1,5 giới hạn bởi một mặt lõm và một mặt lồi có bán kính lần lượt là 20cm và 10cm. Tiêu cự f của thấu kính là:
a 40cm b 25cm c -40cm d 40/3cm.
10/ Chọn câu trả lời sai.
a Thấu kính phân kì có một mặt lồi và một mặt lõm thì mặt lõm có bán kính nhỏ hơn.
b Thấu kính hội tụ có một mặt lồi và một mặt lõm thì mặt lồi có bán kính lớn hơn.
c Thấu kính hội tụ có hai mặt lồi hoặc một mặt phẳng một mặt lồi.
d Thấu kính phân kì có hai mặt lõm hoặc một mặt phẳng một mặt lõm.

Thư viện eLib mong rằng BST Trắc nghiệm về quang hình sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản