Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 12 tài liệu

0
435
lượt xem
5
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử

Mô tả BST Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học 8 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử

Đây là một phần trích dẫn trong BST Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1:Cation R+ có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc:
A. Chu kỳ 2, nhóm VI A B. Chu kỳ 4, nhóm I A
C. Chu kỳ 3, nhóm I A D. Chu kỳ 4, nhóm VI A
Câu 2: Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kỳ 5 có số lớp e trong nguyên tử là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 4 là:
A. 8 và 18 B. 18 và 8 C. 8 và 8 D. 18 và 18
Câu 4: Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng HTTH là:
A. Chu kỳ 3, nhóm VI A B. Chu kỳ 4, nhóm VI B
C. Chu kỳ 4, nhóm VIII A D. Tất cả đều sai
Câu 5: Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng HTTH. Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng HTTH.
A. Chu kỳ 4, nhóm II A B. Chu kỳ 3, nhóm III A
C. Chu kỳ 2, nhóm III A D. Chu kỳ 3, nhóm VII A
Câu 6: Cặp nguyên tố nào có độ âm điện khác nhau nhất?
A. B và C B. Li và I C. K và Cl D. Se và S
Câu 7: Nguyên tố nào có tính chất giống nhất với phốtpho?
A. Si B. S C. As D. Sb
Câu 8: Cặp nào gồm những nguyên tố có tính hóa học giống nhau nhất?
A. B và N B. Li và K C. Mg và Al D. S và Cl
Câu 9: Trong một chu kỳ của bảng HTTH, khi đi từ trái sàng phải thì:
A. Năng lượng ion hóa giảm dần B. Bán kính nguyên tử giảm dần
C. Độ âm điện giảm dần D. Ái lực electron tăng dần
Câu 10: Các kim loại hoạt động nhất trong bảng HTTH có:
A. Bán kính lớn và độ âm điện cao B. Bán kính nhỏ và độ âm điện thấp
C. Bán kính nhỏ và năng lượng ion hóa thấp D. Bán kính lớn và năng lượng ion hóa thấp

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Trắc nghiệm về thành phần - cấu tạo nguyên tử hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản