Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
187
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh

Mô tả BST Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh

Bạn đang cần tư liệu về Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh để phục vụ cho nhu cầu tham khảo? Đây chính là BST mà bạn cần! Thư viện eLib đã tổng hợp và biên soạn kỹ càng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý thầy cô và các bạn học sinh ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh

Đây là một phần trích dẫn trong BST Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh:
 

Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree) đôi khi còn gọi là trạng từ chỉ số lượng (adverbs of quantity) chỉ mức độ hay quy mô của hành động.
Gồm các từ như: almost (gần như/hầu như), quite (khá), too (quá), enough (đủ), quite = completely (hoàn toàn), very (rất), extremely (cực kỳ), …. Giống như các trạng từ khác, trạng từ chỉ mức độ cũng bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác.
Trạng từ chỉ mức độ thường được đặt trước động từ chính là động từ thường và sau động từ chính là “to be”; hoặc đứng giữa trợ động từ và động từ chính; và thường được đặt trước để bổ nghĩa cho một tính từ hay một trạng từ khác.

I don’t quite understand the problem . (“quite” đứng giữa trợ động từ “don’t” và động từ chính “understand” để bổ nghĩa cho động từ đó)
Tôi hoàn toàn không hiểu vấn đề này.
I am almost done! (“almost” đứng sau động từ chính “to be: am” và trước tính từ “done” bổ nghĩa cho tính từ đó)
Tôi gần làm xong!
They know each other very well. (“very” đứng trước trạng từ “well” để bổ nghĩa cho trạng từ đó)
Họ biết nhau rất rõ.
Tuy nhiên có vài trạng từ chỉ mức độ có cách dùng đặt biệt như: “enough”, “too” và “very”.

Enough (đủ): dùng để chỉ mức độ cần thiết; được đặt sau tính từ/trạng từ
This house isn’t big enough. (đứng sau tính từ “big”)
Cái nhà này không đủ lớn.
You didn’t try hard enough. (đứng sau trạng từ “hard”)
Anh đã không hết sức cố gắng.

- Khi dùng “tính từ + enough” cụm “for somebody/something” có thể theo sau
The room isn’t big enough for five people .
Phòng không lớn đủ cho 5 người.
You are not qualified enough for this job .
Anh không đủ khả năng đối với công việc này.
- “enough + to infinitive (động từ nguyên mẫu)”:
I’m old enough to love .
Tôi đủ lớn để yêu rồi.
Have you had enough to eat ?
Anh có đủ đồ để ăn không?
Chú ý: Trường hợp “enough + noun” khi nó là từ hạn định
I don’t have enough money. (đứng trước danh từ “money”)
Tôi không có đủ tiền.

BST Trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!

Đồng bộ tài khoản