Từ vựng tiếng Anh về hoa quả

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
390
lượt xem
1
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Từ vựng tiếng Anh về hoa quả

Mô tả BST Từ vựng tiếng Anh về hoa quả

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh về hoa quả. Gồm các tài liệu cung cấp cho các em học sinh biết tên gọi của các loại hoa quả bằng tiếng Anh. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Từ vựng tiếng Anh về hoa quả

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu30 từ vựng tiếng Anh về các loại hoa quả trong bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh về hoa quả:

1. Avocado /ævə’k:də/: Bơ
2. Apple /’æpəl/: Táo
3. Orange /‘rind/: Cam
4. Banana /bə’na:nə/: Chuối
5. Grape /greip/: Nho
6. Grapefruit /’greipfru:t/ (or Pomelo /’pomələ/): Bưởi
7. Starfruit /’sta:fru:t/: Khế
8. Mango /’mæŋgə/: Xoài
9. Pineapple /’paiæpəl/: Dứa, Thơm
10. Mangosteen /’mæŋgəsti:n/: Măng Cụt

11. Mandarin /’mændərin/ - Quýt
12. Kiwi fruit /’ki:wi: fru:t/ - Kiwi
13. Plum /plm/ - Mận
14. Jackfruit /’dækfru:t/ - Mít
15. Durian /’dəriən/ - Sầu Riêng
16. Lemon /’lemən/ - Chanh Vàng
17. Lime /laim/ - Chanh Vỏ Xanh
18. Papaya /pə’paiə/ - Đu Đủ
19. Soursop /’s:s p/ - Mãng Cầu Xiêm
20. Custard-apple /’kstəd æpəl/ - Mãng Cầu (Na)

21. Coconut /’kəkənt/: Dừa
22. Apricot /’eprikt/: Mơ
23. Peach /’pi:t/: Đào
24. Cherry /‘tiəri/: Anh Đào
25. Sapota /sə’pətə/: Sapôchê
26. Rambutan /’ræmbu:tən/: Chôm Chôm
27. Lychee /'li:ti:/: Vải
28. Guava /’gwa:və/: Ổi
29. Pear /peər/: Lê
30. Persimmon /pə’simən/: Hồng

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh về hoa quả. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

 

Đồng bộ tài khoản