Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
906
lượt xem
62
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8

Mô tả BST Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8

Bao gồm các tài liệu tổng hợp từ vựng trong Unit 12, bộ sưu tập Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8 sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh lớp 8. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpTừ vựng Unit 12 tiếng Anh 8 dưới đây:

Từ vựng Unit 12 tiếng Anh 8

Bother /ˈbɒðər/ v Bận tâm
Brochure /ˈbrəʊʃər/ n Quyển sách mỏng dùng để giới thiệu
Carve /kɑːrv/ v Chạm khắc
Gallery /ˈgæləri/ n Phòng trưng bày
Include /ɪnˈkluːd/ v Bao gồm
Itinerary /aɪˈtɪnərəri/ n Lộ trình
Lava /ˈlɑːvə/ n Nham thạch
Overhead /ˈəʊvəhed/ adv Phía trên đầu
Pick up /ˈpɪkʌp/ v Đón ai
Pour /poʊr/ v Đổ ra
Prison /ˈprɪzən/ n Nhà tù
Sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ n Đi ngắm cảnh, tham quan
Valley /ˈvæli/ n Thung lũng
Wharf /wɔːf/ n Cầu tàu,
Accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ v Phòng ở
Departure /dɪˈpɑːtʃər/ n Khởi hành
Arrival /əˈraɪvəl/ n Đến nơi
Humid /ˈhjuːmɪd/ adj Ẩm ướt
Postcard /ˈpəʊst kɑːd/ n Bưu thiếp

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpTừ vựng Unit 12 tiếng Anh 8. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 

Đồng bộ tài khoản