Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

0
220
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Mô tả BST Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Vị trí tương đối của hai đường thẳng dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Toán.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Để chứng minh ba đường thẳng đồng qui, ta có thể thực hiện như sau:
- Tìm giao điểm của hai trong ba đường thẳng.
- Chứng tỏ đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm đó.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Nhận xét gì về những đường thẳng sau:
Bài 2. Cho hai đường (D): mx - (m + 2)y + m - 2 = 0
(D’): (3m - 2)x - (5m - 2)y + (7m - 6) = 0
Định m để (D) và (D’):
a. Cắt nhau; b. Trùng nhau; c. Song song.
Bài 3. Cho hai đường thẳng d và . Tìm m để hai đường thẳng:
i) cắt nhau ii) song song iii) trùng nhau
a. d: 2mx + (m -1)y – 2 = 0, : (m + 2)x + (2m +1)y – (m + 2) = 0
b. d: (m – 2)x + (m – 6)y + m -1 = 0 : (m - 4)x + (2m – 3)y + m – 5 = 0
Bài 4. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:
a. y = 2x – m, y = -x + 2m, mx – (m – 1)y = 2m -1
b. 5x + 11y = 8, 10x – 7y = 74, 4mx + (2m -1)y = m + 2
Bài 5. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 và:
a. d1: 3x – 5y + 2 = 0, d2: 5x – 2y + 4 = 0, d song song d3: 2x – y + 4 = 0
b. d1: 3x – 2y + 5 = 0, d2: 2x + 4y – 7 = 0, d vuông góc d3: 4x – 3y + 5 = 0
Bài 6. Tìm điểm mà các đường thẳng sau luôn đi qua với mọi m:
a. mx – y + (2m + 1) = 0.
b. mx – y – 2m – 1 = 0.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau, nếu chúng cắt nhau thì tìm toạ độ giao điểm của chúng:
Bài 2. Cho hai đường thẳng d và . Tìm m để hai đường thẳng:
i) cắt nhau ii) song song iii) trùng nhau
a. d: mx – 5y + 1 = 0 : 2x + y – 3 = 0
b. d: (m + 3)x + 2y + 6 = 0 : mx + y + 2 – m = 0
Bài 3. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:
a. y = 2x – 1, 3x + 5y = 8, (m + 8)x – 2my = 3m
b. 3x – 4y + 15 = 0, 5x + 2y – 1 = 0, mx – (2m – 1)y + 9m – 13 = 0
Bài 4. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 với:
d1: 3x – 2y + 10 = 0, d2: 4x + 3y – 7 = 0, d qua A(2; 1).

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tập Vị trí tương đối của hai đường thẳng và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản