Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
365
lượt xem
29
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh

Mô tả BST Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu về cách sử dụng câu gián tiếp trong tiếng Anh, bài tập viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh,.... Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh trong bộ sưu tập Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh:

Các dạng bài tập viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh:

Bài tập: Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp
1. Jason: “Who gave you the laptop?”
Yesterday Jason wanted to know
2. Jennifer: “Where do you play football today?”
Yesterday Jennifer wanted to know
3. Nancy: “Why didn’t Nick go to New York last summer?”
Yesterday Nancy wanted to know
4. Grandmother: “Where are my glasses?”
Yesterday Grandmother asked me
5. Betty: “When did you come?”
Betty wanted to know
6. Ronald: “Where does Maria park her car?”
Ronald asked me
7. Justin: “What are you doing?”
Justin asked me
8. Frank: “How much pocket money does Lisa get?”

Trần thuật lại một mệnh lệnh
Ta dùng một trong các cấu trúc sau:
- tell somebody to do something
- ask somebody to do something
- have somebody do something
- advise somebody to do something
- remind somebody to do something
(nếu mệnh lệnh phủ định thì thêm not vào phía sau somebody)

Bài tập: Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp
1. Andrew: “Clean the blue bike!”
Andrew told me
2. Jessica: “Write a text message!”
Jessica told me
3. Nelly: “Help Peter’s sister!”
Nelly told me
4. Fred: “Wash your hands!”
Fred told me
5. Anna: “Open the window!”
Anna told me

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Viết lại câu gián tiếp trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

Đồng bộ tài khoản