Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
14.761
lượt xem
29
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Mô tả BST Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách viết một đoạn văn ngắn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh:

 

Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh

Bill Gates is one of the richest businessmen in the world, who is the founder of the largest computer and technology business in the world, Microsoft. In the company’s early days, no one would have thought that it would change both America and the world from that point on. Gates and his company have created both computers and software that has revolutionized everything in America and the world. What is more amazing is the company continues to grow and revolutionize the ways in which Americans live out their lives. Most importantly, Gates makes people comfortable with his software by making it operate easier and more enjoyable. Bill Gates is living the American dream.

Bill Gates is a modern business phenomenon. His story is not simply a story of technical brilliance and enormous wealth; it is one of remarkable business vision and an obsessive desire to win. It is also about a leadership style that is radically different to anything the business world has seen before. He is of a most unique type the world has never seen before.

Bill Gates là một trong những doanh nhân giàu nhất trên thế giới, là người sáng lập của công việc kinh doanh máy tính và công nghệ lớn nhất thế giới, Microsoft. Trong những ngày đầu của công ty, không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cả nước Mỹ và thế giới từ thời điểm đó. Gates và công ty của ông đã tạo ra cả hai máy tính và phần mềm đã cách mạng hóa tất cả mọi thứ ở Mỹ và trên thế giới. Điều đáng kinh ngạc hơn là công ty tiếp tục phát triển và cách mạng hóa cách thức mà người Mỹ sống ra cuộc sống của họ. Quan trọng nhất, Gates làm cho mọi người cảm thấy thoải mái với phần mềm của mình bằng cách làm cho nó hoạt động dễ dàng hơn và thú vị hơn. Bill Gates đang sống trong giấc mơ Mỹ.

Bill Gates là một hiện tượng kinh doanh hiện đại. Câu chuyện của ông không chỉ đơn giản là một câu chuyện của sáng kỹ thuật và tài sản khổng lồ; nó là một trong những tầm nhìn kinh doanh vượt trội và một khát vọng ám ảnh để giành chiến thắng. Nó cũng là về một phong cách lãnh đạo đó là hoàn toàn khác với bất cứ điều gì trên thế giới kinh doanh đã được thấy trước đó. Ông là một loại độc đáo nhất thế giới chưa bao giờ thấy trước đây.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Viết một đoạn văn miêu tả người nổi tiếng bằng tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản