Would You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
142
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Would You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh

Mô tả BST Would You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh

Bao gồm các tài liệu về cách dùng "would you" và "can you" trong câu đề nghị tiếng Anh, bộ sưu tập Would You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh trong trường phổ thông. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Would You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpWould You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh dưới đây:

Cách dùng Would You/ Can You trong Tiếng Anh

A. Asking people to do things (requests) Yêu cầu ai đó làm việc gì đó (lời yêu cầu):
Ta thường dùng can hay could để yêu cầu ai đó làm việc gì:
Can you wait a moment, please?
hoặc
Could you wait a moment, please.
Xin ông vui lòng chờ một chút.
Liz, can you do me a favour?
Liz, bạn có thể giúp tôi được không?
Excuse me, could you tell me how to get to the station?
Xin lỗi, anh có thể chỉ đường cho tôi đến nhà ga được không?
I wonder if you could help me.
Tôi tự hỏi không biết anh có thể giúp tôi được không.
Ghi nhớ rằng ta nói “Do you think (you) could…?” (thường không dùng can):
Do you think you could lend me some money until next week?
Anh thấy là có thể cho tôi mượn ít tiền cho đến tuần tới được không?
Ta cũng có thể dùng will và would để yêu cầu ai làm việc gì đó (nhưng can và could vẫn được dùng nhiều hơn):
Liz, will you do me a favor?
Liz, bạn có thể giúp tôi được không?
Would you please be quiet? I’m trying to concentrate.
Bạn vui lòng giữ yên lặng nhé. Tôi đang cố gắng tập trung

B Asking for things. Yêu cầu điều gì với ai đó.
Để yêu cầu ai một điều gì bạn có thể nói Can I have…? hoặc Could I have…?
(in a shop) Can I have these postcards, please?
(trong cửa hàng) Làm ơn cho tôi xem mấy tấm bưu thiếp này được không?
(during a meal) Could I have salt, please?
(trong bữa ăn) Làm ơn cho tôi xin ít muối được không?
May I have…? cũng có thể được dùng (tuy ít thông dụng hơn)
May I have these postcards, please?
Vui lòng cho tôi xem mấy tấm bưu thiếp này được không?

C Asking for and giving permission. Xin phép và cho phép.
Để xin phép làm điều gì đó, chúng ta thường dùng can, could hay may:
(on the phone) Hello, can I speak to Tom, please?
(qua điện thoại) Alô, xin vui lòng cho tôi nói chuyện với Tom.
“Could I use your phone?” “Yes, of course.”
“Tôi có thể dùng điện thoại của anh được không?” “Dĩ nhiên là được”
Do you think I could borrow your bike?
Bạn có thể cho tôi mượn xe đạp của bạn được không?
“May I come in?” “Yes, please do.”
“Tôi có thể vào được không?” “Được xin mời vào”
Để cho phép ai làm việc gì chúng ta có thể dùng can hay may:
You can use the phone hoặc You may use the phone.
Bạn có thể sử dụng điện thoại.
May nghi thức hơn và ít được dùng hơn can và could.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpWould You/ Can You trong câu đề nghị tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 
 
 

Đồng bộ tài khoản