Bài giảng Đạo đức 4 bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng

Chia sẻ: Võ Duy Trọng | Ngày: | 3 bài giảng

0
495
lượt xem
12
download
Xem 3 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Đạo đức 4 bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng

Mô tả BST Bài giảng Đạo đức 4 bài 11

Tuyển tập bộ Bài giảng Đạo đức 4 bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của Bộ GD&ĐT bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong quá trình soạn bài giảng dạy và học tập, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng. Đồng thời, nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Đạo đức Bài 11: Giữ gìn các công trình công c ộng Hoạt động 1: Trình bày bài tập 4. TT THẢO LUẬN NHÓM 4 phaùp Coâng trình Tình traïng Bieän coâng hieän taïi giöõ gìn Bưcoäng u điện 1 Đài liệt sĩ 2 Trường học 3 Bệnh viện 4 Đạo đức Kiểm tra bài cũ Xử lí tình huống: 1) Vì sao cần phải bảo vệ các công trình Em sẽ làm gì khi: công cộng? - Trên đường đi học về, các bạn của em lấy đất đá ném vào các biển báo ven đường? Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) Hoạt động 1: Trình bày bài tập. TT Coâng Tình traïng Bieän phaùp trình hieän taïi giöõ gìn coâng Tốt, có rào ngăn -Bảo quản tốt coäng - bảo vệ, có cây nguyên vật liệu, 1 Bưu điện bảo vệ, chăm sóc xanh xung quanh. cây xanh. - Nhiều phòng mới, - Thực hiện nội quy 2 có quầy thuốc. bệnh viện. Bệnh viện - Còn hút thuốc lá - Giữ gìn vệ sinh ở bệnh viện. chung. Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) Hoạt động 1: Trình bày bài tập. TT Coâng Tình traïng Bieän phaùp giöõ trình hieän taïi gìn coâng - Sạch sẽ, thoáng. - - Bảo quản trường coäng Có nhiều phòng, có lớp. 3 Trường học thư viện, phòng đội. - Thực hiện nội quy trường học. - Cao ráo, thoáng - Có biển cấm đổ rác, 4 Đài liệt sĩ đãng. có thùng rác. - Còn có rác. - Có công an đi tuần. Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến. Thẻ xanh Chỉ ý không tán thành, thẻ đỏ Chỉ ý tán thành. a) Giữ gìn các công trình công cộng cũng chính là bảo vệ lợi ích của chính mình. b) Chỉ cần giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương mình. c) Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm riêng của chú công an. Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) Hoạt động 3: Trò chơi “Ô chữ kì diệu” 1 A 4 5 6 Ö 23 7 K H C C H É Õ Ô chữ có 7 chữ cái. Caùc coâng trình Ñaây2 vieäc4 5 neân traùnh, 8 coâng coäng coøn 1 laø 3 laøm 6 Ô 7 M OÏ I N G Ö I thöôøng xaûy ra ôû hang ñaù hay thaân ñöôïc coi laø gì cuûa Ø caây . Ô chữ có 8 chữ cái. taát caû moïi ngöôøi? Traùch nhieäm, baûo veä, giöõ gìn caùc coâng 11 1 A 3 4 A 6 7 8 9 10 2 5 trình coâng coäng thuoäc veà ñoái töôïng naøy. G T Ø I S Û N C H U N Ô chữ có 11 chữ cái. Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) Hoạt động 4: Kể chuyện các tấm gương Kể Kể về các tấm gương, mẩu chuyện nói về giữ gìn, theo cặp bảo vệ các công trình công cộng. Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Em hãy quan sát và nối các bức tranh dưới đây với ô chữ Nênặc ho Không nên phù hợp. cho Nên TRANH 1 TRANH 2 Không nên TRANH 3 TRANH 4 Bài tập trắc nghiệm Đạo đức Bài 2: Em hãy điền các từ ngữ: trách nhiệm, tài sản, giữ gìnữ gìn các công trình công csau sao ết 2) phù Gi vào chỗ trống trong các câu ộng (ticho hợp. nhớ: Ghi Công trình công cộng là tài sản ………...........chung của dân nhiệ có xã hội. Mọi người trách đều m giữ gìn …………………………. bảo vệ, ……………... . Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2) VỀ NHÀ: - Học thuộc ghi nhớ. - Chuẩn bị bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo”. - Sưu tầm những mẩu tin trên báo, đài, ti vi về các thiên tai xảy ra trong những tháng vừa qua và ghi chép lại. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QÚY THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ

 

Đồng bộ tài khoản