Bài giảng Ngữ văn 9 bài 12: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Chia sẻ: Đặng Bảo Vân | Ngày: | 9 bài giảng

0
1.465
lượt xem
47
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Ngữ văn 9 bài 12: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Mô tả BST Bài giảng Ngữ văn 9 bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Bổ sung thêm bộ sưu tập các Bài giảng Ngữ văn 9 bài 12 vào tài liệu tham khảo dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh. Được chọn lọc khá kĩ càng từ rất nhiều bài giảng hay về Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) của các thầy cô trên cả nước. Từng bài giảng trong bộ sưu tập giúp phát huy được tính tích cực của học sinh hoạt động trong giờ họ và cung cấp đầy đủ các nội dung chính như kĩ năng sử dụng và phân tích giá trị nghệ thuật của từ ngữ đồng thời hệ thống hoá các kiến thức về từ vựng đã học. Hy vọng, đây là bộ tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của các thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TaiLieu.VN MÔN NGỮ VAÊN 9 TaiLieu.VN 1.Nối từ ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp? A B 1.Tõ a Lµ tõ m« pháng © thanh cña tù nhiªn, cña m t­îng h×nh con ng­êi 2.Tõ b . Lµ tõ ng÷biÓu thÞ kh¸i niÖm khoa häc, c«ng t­îng nghÖ vµ th­êng ® dïng trong c¸c v¨n b¶n khoa ­îc thanh häc,c«ng nghÖ. 3 .ThôËt c . Lµ tõ gîi t¶ h× ¶nh d¸ng vÎ tr¹ng th¸i cña sù nh ng÷ vËt. TaiLieu.VN Tìm những con vật mà tên của nó được đặt dựa vào tiếng kêu của chính nó. TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bò, Tắc kè ....... Tổng kết về từ vựng Trau dåi vè n Từ đơn tõ Từ phức Thuật ngữ Thành ngữ Biệt ngữ xã hội Nghĩa của từ Từ mượn Từ nhiều nghĩa Từ Hán Việt Từ vựng Hiện tượng Sự phát triển chuyển nghĩa của từ vựng của từ Từ đồng âm Trường Từ đồng nghĩa từ vựng Cấp độ khái Từ trái nghĩa quát của nghĩa từ ngữ TaiLieu.VN TỪ (XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO) Từ đơn Từ phức Từ ghép Từ láy Từ ghép Từ ghép Từ láy Từ láy đẳng lập chính phụ hoàn toàn bộ phận Từ láy âm Từ láy vần TaiLieu.VN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ TỪ VỰNG Từ vựng C ấ u tạ o Nghĩa Tính chất Nguồn gốc Mở rộng Từ đơn Nghĩa gốc Từ thuầĐồngtnghĩatượng thanh n Việ Từ Từ phức Nghĩa chuyển Từ mượn ng âmừ tượng hình Đồ T Trái nghĩaện pháp tu từ Bi Từ ghép Tiếng Hán Từ láy Trường từ vựng Ngôn ngữ khác TaiLieu.VN Bài 12 - Tiết 59 TiÕng v iÖt Tổng kết từ vựng ( LuyÖn tËp tæ ng hîp) TaiLieu.VN TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 1 - 158 SO SÁNH HAI DỊ BẢN CỦA CÂU CA DAO SAU: -“RÂU TÔM NẤU VỚI RUỘT BẦU CHỒNG CHAN VỢ HÚP GẬT ĐẦU KHEN NGON” -“RÂU TÔM NẤU VỚI RUỘT BÙ CHỒNG CHAN VỢ HÚP GẬT GÙ KHEN NGON” Cho biết trong trường hợp này, gật đầu hay gật gù thể hiện thích hợp hơn ý nghĩa cần biểu đạt. Vì sao ? TaiLieu.VN TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 1 - 158 Cúi đầu xuống rồi ngẩng đầu “gật đầu ” lên ngay thường để chào hỏi hay tỏ sự đồng ý Sử dụng từtập 1 Qua bài nào Giải thích Giải thíchy gật nhẹ và nhiều lần biểu thích hợấ em th p “gật gù ” hnghĩa thể ơn để nghĩa thị sự đồng tình, tán thưởng nội dung của từ hiện ýtnghĩa của hợp ừ phù ạt biẻu đ “gật “gậtkiế từ “ gật gù ” phù hợp hơn từ với của câu can gù”? đầức nào dao?u”? “gật đầu ” vì thể hiện được ý th nghĩa cần biểu đạt của câu ca dao. mà em đã Gật gù học?  T×nh c ¶m yªu th-¬ng , ®ång c ¶m, s Î c hia c ña ®«i vî c hång tuy c ué c s è ng vËt c hÊt c ßn ®¹m TaiLieu.VN b¹c , khã kh¨n . TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, NGHĨA CỦA TỪ quan hệ) mà từ biểu thị. CÁCH DÙNG TỪ Nghiã của từ là gì? Lưu ý 1 :Biết dùng từ ngữ đúng nghĩa phù hợp có tác TaiLieu.VN dụng làm tăng hiệu quả diễn đạt trong văn chương TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 2 - 158 Cầu thủ ấy chỉ có một chân Nhận xét cách hiểu nghĩa từ ngữ để đi thì đá bóng làm sao được của người vợ trong truyện cười cho khổ. sau: . Cả đội chỉ có một cầu thủ có “Chồng vừa ngồi xem bóng đá khả năng ghi bàn chứ không vừa nói: phải cầu thủ chỉ thuận một - Đội này chỉ có một chân sút, chân thành ra  là hiện tượng “ông nói gà, bà mấy lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. nói vịt”đã vi phạm phương châm Vợ nghe thấy liền than thở: Quan hệ trong hội thoại, do không - Rõ khổ! Có một chân thì còn hiểu chính xác nghĩa của từ. chơi bóng làm gì cơ chứ!” Lưu ý 2 ưườvợuhiểuợộiốnóiạiủđcềucó tnghĩa tươngcho giao tiếp đạt Ng ời ể ố ng h c tho c ai ủ gì? Ng :Hii chồng mu nghĩanày a ừ sẽ làm Tình hu đư câu n nói TaiLieu.VN ứng vư ithế nào? chồng nh ớ một thành ngữ đã học nào? hiệu quả TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 3 - 158 (2 phút) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi? Đáp án “áo anh rách vai - Các từ được dùng theo nghĩa gốc Quần tôi có vài mảnh vá là: Miệng, Chân,miệng, Các từ : vai, tay Miệng cười buốt giá chân, tay, đầu ở chân, tay, đầu ở Chân không giày - Các từ được dùng theo nghĩa đoạn thơ, từ nào Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. chuyển là : Vai, Đầu được dùng theo được dùng theo + Nghĩa chuyốc, củanào Đầu nghĩa g ển từ từ Đêm nay rừng hoang sương muối được theo theo -> Chuyểndùngphương thức Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới ẩn dụ chuyển vµ nghĩa Đầu súng trăng treo.” c huyÓn the o ph- + Nghĩa chuyển của từ Vai ( Chính Hữu- Đồng chí). ¬ng thøc nµo ? -> Chuyển theo phương thức Hoán dụ Qua nội dung bài tập 3 emỰ PHÁT TRIợN CỦA TỪ VỰNG S thấy phù hỂ p TaiLieu.VN với kiến thức nào mà em đã học? TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 3 - 158 (2 phút) Đáp án Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi? - Các từ được dùng theo nghĩa gốc là: Miệng, Chân, tay “áo anh rách vai - Các từ được dùng theo nghĩa chuyển Quần tôi có vài mảnh vá là : Vai, Đầu Miệng cười buốt giá + Nghĩa chuyển của từ Đầu Chân không giày -> Chuyển theo phương thức ẩn Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. dụ + Nghĩa chuyển của từ Vai -> Chuyển theo phương thức Đêm nay rừng hoang sương muối Hoán dụ Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG Đầu súng trăng treo.” ( Chính Hữu- Đồng chí). -->ở đây phát triển từ vựng theo cách phát triển nghĩa của từ trên TaiLieu.VN cơ sở nghĩa gốc. C¸ c c¸ ch ph¸ t t r iÓn t õ v ùng Ph¸ t t r iÓn nghÜ a Ph¸ t t r iÓn sè l −î ng cña t õ t õ ng÷ M−î n t õ c ña T¹ o t õ ng÷mí i ng«n ng÷k h¸ c TaiLieu.VN Lưu ý 3 : Các cách phát triển từ vựng TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 4 - 159 1 cô gái mặc chiếc áo màu đỏ Phân tích cái hay trong cách sử dụng thắđỏ, hồng, ắt chàng trai + p lên trong m xanh, ánh từ ở bài thơ sau? và nhiườngười khác ngc: lửa -> Tr ều ng màu sắ ọn làmchàng trai say đắm đến nỗi + Lö a, c h¸y, tro cháy Trườtro,câya -> thành ng lö xanh cũng “áo đỏ em đi giữa phố đông ánh màu hồng Cây xanh như cũng ánh theo hồng Liên quan chặt chẽ Em đi lửa cháy trong bao mắt Có tác dụng thể hiện tình yêu Anh đứng thành tro em biết không” cháy bỏng của chàng trai. ( Vũ quần Phương-áo đỏ) Trường từ vựng Em nhậấy tcấytrên em Em th n th ¸c trường Qua bài ập trong đoừ n ựngcnµy thếliªn t ạ v thơ có những hãy nhắ lại cã nào quan ®Õn nhau từ nào cùng trường là trường từ vựng? từkh«ng ? vựng? Lưu ý 4: Việc sử dụng các từ cùng trường từ vựng tạo nên sự gợi cTaiLieu.VN động và hiệu quả cho sự diễn đạt ảm, sinh TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 5 - 159 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “ở đây người ta gọi tên đất, tên sông không phải bằng những danh từ mĩ lệ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. Chẳng hạn như gọi rạch má iGiầm , vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái giầm cọng tròn , xốp nhẹ, trên chỉ xòe ra độc mộtCái lá xanh hình chiếc bơi chèo nhỏ; gọi là kênh Bọ Mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt đen như hạt vừng, chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ, ta bị nó đốt vào da thịt chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy nổi mẩn đỏ tấy lên; gọi kênh Ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây (Ba Khía là một loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon) ( Đoàn Giỏi- Đất rừng phương Nam) TaiLieu.VN TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 5- 159 Rạch Mái Giầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba Khía Xác định các tên - Dùng từ ngữ có sẵn với một gọi sựsự t ậtện Các vậv hi đó ví nội dung mới. Hãy ượ nhữ tượngcđtìmic sử ng đdụ về ọ tên sự ượ g những - Dựa vào đặc điểm của sự vật, dụng trong đoạn? ằng cách ượng bvật, hiện tnào? đ­ hiện tượng được gọi tên. ợc gọi tên theo cách dựa vào đặc -Cá kiếlm: Cá sắcếngnhiệtnhới l;cn nhỏ, Cà tím: Màu cảnh ; kêu đ ư ợỡ n : Có ọ bên ngoài Chim ợđầu nhti n như cái kiếm điểm riêng biệt đuôi và màu tím hoặc nửa tím, nửa trắng của chúng ? Lưu ý 5: Dùng từ ngữ có sẵn đặt tên cho một nội dung mới cũng là TaiLieu.VN cách phát triển từ vựng Tiếng Việt TIẾT 59 : TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) Bài tập 6- 159 Chi tiết gây cười: ông sính chữ nguy c Êp đến nơi, thế §äc truyÖn c -ê i s au ®©y : Thói sính dùng từ nước ngoài. mà còn bày trò phân biệt Mét «ng s Ýnh c h÷ bÊt c hît giữa tiếng ta với tiếng Tây lªn c¬n ®au ruét thõa. Bµ v î Thay v × d ïng tõ “ b ¸c s Ü ” Sử dục hÕt c ß n nÕt hè t ho¶ng b¶o c on : kÎ s ¾p ng từ đồng nghĩa kh«ng c hõ ố ờ” m é t “bác sĩ”; “ đa,cvtÉn khác m ùc - Mau ®i gäi b¸c s Ü ngay! ®ß i ở sắ tõ “®è nghĩa nhaud ïng c thái ý c tê ” Trong c¬n ®au qu»n qu¹i, Đồng nghĩa «ng ta vÉn g-îng dËy nãi Từ đồng nghĩa , víi theo: từ mưngn –cách sử dụng Đồ ợ âm - §õng…®õng gäi b¸c s Ü, Hãy chỉsĩ”; “ đốc tờ” Từ “bác ra những Trái nghĩaề u tố chất nào thuộc yế tính v gäi cho bè ®è c tê ! của sự phát triển từ gây cười trong Trường từ vựvựng? ng *Lưu ý 6 : Cần sử (The otừ mượn cừ đồng nghĩa đúng ện?đúng chỗ dụng truy Ön t - câu chuy lúc TaiLieu.VN không nên lạm dụng TaiLieu.VN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1.Viết đoạn văn viết về kỉ niệm đáng nhớ của em trong đó có dùng từ đông fnghĩa, trái nghiã từ mượn, từ tượng thanhtừ tượng hình. 2. Học bài,soạn bài “Làng”’ TaiLieu.VN XIN CẢM ƠN CHÀO THÂN ÁI! TaiLieu.VN

 

Đồng bộ tài khoản