Bài giảng Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten (trích)

Chia sẻ: Phạm Thị Trọng | Ngày: | 12 bài giảng

0
1.209
lượt xem
39
download
Xem 12 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten (trích)

Mô tả BST Bài giảng Ngữ văn 9 bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten (trích)

Giới thiệu bộ sưu tập các Bài giảng Ngữ văn 9 bài 21 mới nhất, có nội dung bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Các bài giảng trong BST giới thiệu đến học sinh bài học về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten (trích) được thiết kế dưới dạng Powerpoint rất sống động với nhiều hình ảnh minh họa. Bài giảng sẽ giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt các nội dung chính bài học như: Hình tượng con cừu và chó sói với những dòng viết của nhà động vật học Buy phông cũng viết về 2 con vật ấy nhằm làm nổi bật đặc trưng sáng tác văn chương nghệ thuật. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
- H. Ten - TaiLieu.VN TaiLieu.VN I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả - Hi-pô-litTen (1828-1893) là một triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. - La Phôngten (1621 – 1695) chuyên viết truyện ngụ ngôn. - Buy-phông : nhà vạn vật học. TaiLieu.VN I / TÌM HIỂU CHUNG : 2/ Tác phẩm : * Xuất xứ : Văn bản “Chó sói và cừu trong trơ ngụ ngôn La Phôngten” trích từ chương 2 phần II công trình nghiên cứu nổi tiếng của H.Ten năm 1853 “ La Phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông" * Phương thức biểu đạt : Nghị luận văn học (viết theo phương thức lập luận, đối tượng là tác phẩm văn học) * Bố cục: - Hình tượng Cừu. - So sánh đối lập - Hình tượng chó - Pt so sánh đối sói. lập TaiLieu.VN II / ĐỌC HIỂU CHI TIẾT: 1) Hình tượng cừu: a) Hình tượng con cừu trong con b) Hình tượng con cừu trong thơ La Phôngten mắt nhà khoa học Buy - phông - Cừu con tội nghiệp, bé bỏng được nhân - Cừu là con vật ngu ngốc và sợ sệt hóa như một em bé tội nghiệp - Tụ tập thành bầy đoàn - Hết sức đần độn - Tình huống đặc biệt: đối mặt, đối thoại với sói bên sông suối. Coi thường con cừu Xót thương thông cảm . - Cách nhận xét dưới góc độ khoa học - Cái nhìn của người nghệ sĩ giàu cảm - Không đề cập tới tình cảm của con cừu. xúc, giầu hình ảnh, đầy sáng tạo. Nhận xét của H.Ten về cách nhìn nhận của hai tác giả trên Buy – phông có cái nhìn phản ánh đúng La Phôngten cũng nói tới đặc điểm của về đặc điểm khoa học của loài cừu loài cừu nhưng đã chú ý tới đời sống tình nhưng bỏ qua đời sống tình cảm và cảm của cừu, mtả con cừu bằng sự rung phẩm chất tốt của cừu. động của tình cảm yêu thương, đồng cảm. Cách lập luận: Đưa ra hai căn cứ để đối chiếu so sánh, rồi bình luận. TaiLieu.VN Bµi tËp tr¾c ng hiÖm a) C¸c h nh×n nhËn c ña nhµ v ¨n La Ph«ng te n v Ò c o n c õ u c ã g × kh¸c c ¸c h nh×n nhËn c ña nhµ kho a häc Buy p h«ng ? A. Lµ con vËt ngu ngèc B. Lµ con vËt gian ngoan, x¶o quyÖt. C. Lµ mét vÞ chóc tÒ. D. Lµ loµi vËt th© th­¬ tèt bông. n ng, b ) Mô c ®Ýc h c hÝnh c ña t¸c g i¶ tro ng p hÇn m é t c ña v ¨n b ¶n lµ g ×? A. Giíi thiÖu nh÷ ® ng Æc ® iÓm cña loµi cõu. B. Giíi thiÖu nh÷ ® ng Æc ® iÓm cña chã sãi. C. Bµn luËn vÒ t­ t­ëng nh© v¨n cña La Ph«ng - ten qua n nh© vËt cõu n D. Bµn luËn vÒ quan ® iÓm cña nhµ khoa häc Buy ph«ng vÒ loµi cõu. TaiLieu.VN H-íng dÉn c huÈn bÞ tiÕt 2 * N¾m ®-îc s ù kh¸c nhau c ña 2 lo ¹i h×nh: Hai t¸c g i¶ vÒ c ïng mé t s ù viÖc hiÖn t-îng . Y ng hÜa c ña c ¸c h nh×n Êy. * ChuÈn bÞ: 1- T×m tõ ng ÷, c hi tiÕt c ña BuyPh«ng vµ La Ph«ng Te n vÒ S ãi? 2- NhËn xÐt c ¸c h nh×n nhËn c ña 2 t¸c g i¶ ®ã? 3- C¸c h lËp luËn c ña H .Te n 4- X¸c ®Þnh c hñ ®Ò c ña v¨n b¶n TaiLieu.VN II / ĐỌC HIỂU CHI TIẾT: 2) Hình tượng chó sói: a) Hình tượng con sói trong con mắt b) Hình tượng con sói trong thơ La Phôngten nhà khoa học Buy - phông - Đói gầy giơ xương, giọng khàn khàn, gầm dữ - Sống lẻ loi không kết bạn; chỉ tụ tập dội như con thú điên; muốn ăn thịt cừu, muốn khi cần chống trả kẻ khác mạng hơn rồi ăn tươi nuốt sống kẻ khác, hống hách độc ác lại trở về cô đơn lặng lẽ; tiếng hú rùng như một bạo chúa; là con vật đáng thương: lấm rợn, bản tính hư hỏng, sống có hại, chết lét lo lắng, dễ bị mắc mưu, kẻ ngu ngóc không vô dụng. tài trí Cái nhìn theo đặc điểm - Cái nhìn của người nghệ sĩ , phản ánh đặc tự nhiên, rất chân thực điểm của chó sói bằng hình tượng giầu hình ảnh, cảm xúc - Dùng biện pháp nhân hóa, tình huống đặc biệt. TaiLieu.VN II / ĐỌC HIỂU CHI TIẾT: 2) Hình tượng chó sói: Nhận xét của H.Ten về cách nhìn nhận của hai tác giả trên - Hai tác giả cùng chỉ ra đặc điểm bạo chúa, khát máu, vô lại, đáng thương của con sói. - Trong thơ La Phôngten, con sói có tính cách phức tạp hơn với cái nhìn phóng khoáng của nhà thơ. - H.Ten dùng cách nói hình ảnh: “Buy phông dựng một vở bi kịch v ề sự đ ộc ác, La Phôngten dựnh một vở hài kịch về sự ngu ngốc” NGHỆ THUẬT LẬP LUẬN CỦA H.TEN - Lập luận so sánh đối chiếu nêu ra sự đồng nhất và đối lập, từ đó nâng lên khái quát cũng có tính đối chiếu - Các đoạn được lặp lại “chó sói” ở dòng đầu, liên kết đoạn, câu bằng các quan hệ từ l ập luận: còn, cứ, cũng, nhưng, vì, nếu … thì … TaiLieu.VN III / TỔNG KẾT: 1. Nội dung Bằng cách so sánh hình tượng cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn La Phôngten và những dòng viết về chúng của nhà vạn vật học Buy phông, H.Ten muốn nói điều gì? 2. Nghệ thuật ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM LÀ NGHỆ THUẬT LẬP LUẬN SO SÁNH ĐỐI CHIẾU, CÓ KÈM PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN TaiLieu.VN IV / LUYỆN TẬP: 1. Qua phân tích bài văn, em hiểu thêm đặc trưng nào của sáng tạo ngh ệ thuật? - Nghệ thuật bao giờ cũng có cái nhìn phóng khoáng hơn nhà khoa học. - Phản ánh đối tượng, người nghệ sĩ mượn hình tượng của đối tượng để gửi gắm thái độ, tình cảm, bộc lộ thái đội qua cảm xúc. - Nghệ thuật phản ánh chân thật hiện thực thông qua hình tượng. 2. Vấn đề chủ yếu được đem ra nghị luận trong văn bản “Chó sói và cừu trong th ơ ngụ ngôn La Phôngten” là: A. THƠ NGỤ NGÔN LA PHÔNGTEN B. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HAI LOÀI VẬT CỪU VÀ CHÓ SÓI C. HÌNH TƯỢNG CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA PHÔNGTEN D. HÌNH TƯỢNG CHÓ SÓI VÀ CỪU DƯỚI CON MẮT NHÀ KHOA HỌC BUY PHÔNG TaiLieu.VN IV / LUYỆN TẬP: 3. Theo em, trong văn bản này H.Ten lập luận vấn đề chủ yếu bằng biện pháp nghệ thuật nào ? A. NHÂN HÓA B. SO SÁNH C. ẨN DỤ D. HOÁN DỤ 4. Quan điểm của H.Ten gần gũi với quan điểm của Nguyễn Đình Thi trong bài “Tiếng nói của văn nghệ” ở điểm nào ? A. Tác phẩm nghệ thuật phản ánh hiện thực khách quan và phản ánh hiện thực khách quan một cách sáng tạo theo cách riêng của mình. B. Người nghệ sĩ gửi vào tác phẩm của mình những bài học luận lí hay triết lí ho ặc những tư tưởng tình cảm thái độ. C. Người nghệ sĩ lớn đem tới cho thời đại một cách sống của tâm hồn. D. Cả ba ý trên. TaiLieu.VN

 

Đồng bộ tài khoản