Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Tên gốc - chức của hợp chất CH3–CH2–CH2–Br là
A. 1-brompropan. B. 2-brompropan. C. propyl bromua. D. isopropyl bromua.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon X, người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo cùng điều kiện). Biết rằng X chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hiđrocacbon X là
A. neopentan. B. 2,2-đimetylbutan. C. etan. D. isopentan.
Câu 3: Khí X được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp natri axetat khan cùng với vôi tôi xút. Dẫn khí X qua dung dịch KMnO4 1%, ta thấy
A. mất màu tím. B. mất màu tím và xuất hiện kết tủa đen.
C. mất màu tím và xuất hiện kết tủa vàng. D. không có hiện tượng gì.
Câu 4: Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là
A. liên kết cộng hóa trị. B. liên kết ion.
C. liên kết cho nhận. D. liên kết hiđro.
Câu 5: Hợp chất 2,3-đimetylpentan có công thức cấu tạo thu gọn nhất là
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp các ankan, ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Số mol O2 cần dùng là (cho C = 12; H = 1; O = 16)
A. 0,12. B. 0,16. C. 0,13. D. 0,17.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các góc liên kết trong phân tử metan là 109,50.
B. Các nguyên tử C của ankan ở trạng thái lai hóa sp2.
C. Tất cả các liên kết trong phân tử ankan đều là liên kết .
D. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện đều.
Câu 8: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân hình học?
A. CHCl=CHCl. B. CH3–CH=CH2.
C. CH3–CH=CH– CH3. D. CH3–CH=CH– CH2–CH3.
Câu 9: Hiện tượng các chất có tính chất hoá học tương tự nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, được gọi là hiện tượng
A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.
Câu 10: Liên kết ba là liên kết được tạo bởi ba cặp electron dùng chung, gồm
A. 1 liên kết và một liên kết . B. 2 liên kết và một liên kết .
C. 1 liên kết và hai liên kết . D. 3 liên kết .

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 lần 1 môn Hoá học 11 mã đề 125 năm 2014-2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng!
Đồng bộ tài khoản