Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011

Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị bài giảng, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1). Trong Word, để xoá một cột ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
a). Chọn cột và dùng lệnh Edit-> Cut

b). Chọn cột và nhấn phím Edit-> Paste
c). Chọn cột và nhấn phím Delete
d). Các câu trên đều đúng.
2). Trong Word, để dán một khối văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
a). Chọn cột và dùng lệnh Edit-> Cut
b). Chọn cột và nhấn phím Edit-> Paste
c). Chọn cột và nhấn phím Delete
d). Các câu trên đều đúng.
3). Trong Word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh gì ?
a). Edit ->Cut b). Edit ->Copy
c). File ->Cut d). File ->Copy
4). Trong Word, muốn sao chép một khối văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
a). Edit ->Cut b). Edit ->Copy
c). File ->Cut d). File ->Copy
5). Trong Word, muốn chọn toàn bộ văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
a). Edit -> Select All b). Ctrl + A
c). File ->Cut d). Cả a và b đều đúng.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 1 năm 2010-2011 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2010 ­ 2011 ĐỀ SỐ 1 MÔN: TIN HỌC – LỚP 10 Thời gian:.... Nội dung đề: 1). Trong Word, để xoá một cột ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Chọn cột và dùng lệnh Edit­> Cut b). Chọn cột và nhấn phím Edit­> Paste c). Chọn cột và nhấn phím Delete d). Các câu trên đều đúng. 2). Trong Word, để dán một khối văn bản  ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Chọn cột và dùng lệnh Edit­> Cut b). Chọn cột và nhấn phím Edit­> Paste c). Chọn cột và nhấn phím Delete d). Các câu trên đều đúng. 3). Trong Word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh gì ? a). Edit ­>Cut b). Edit ­>Copy c). File ­>Cut d). File ­>Copy 4). Trong Word, muốn sao chép một khối văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Edit ­>Cut b). Edit ­>Copy c). File ­>Cut d). File ­>Copy 5). Trong Word, muốn chọn toàn bộ văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Edit ­> Select All b). Ctrl + A c). File ­>Cut d). Cả a và b đều đúng. 6). Trong Word, muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng lệnh: a). Table­> Split Cells b). Table­> Insert Cells c). Table ­>Merge Cells d). Table ­>Select Cells 7). Trong Word, muốn gộp nhiều ô thành một ô trong bảng ta dùng lệnh: a). Table­> Split Cells b). Table­> Insert Cells c). Table ­>Merge Cells d). Table ­>Select Cells 8). Trong Word, muốn chọn màu cho chữ ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì ? a). Click biểu tượng Font Color b). Dùng lệnh Format­> Font 2 c). Cả câu A và B đều sai d). Cả câu A và B đều đúng 9). Trong Word, sau khi định dạng in đậm cho một khối, muốn xoá định dạng này ta  dùng lệnh hay tổ hợp phím gì ? a). CTRL+I c). CTRL+U b). CTRL+B d). Các câu trên đều đúng 10.). Trong Word, để định dạng in đậm cho một khối ta dùng lệnh hay tổ hợp phím  gì ? a). CTRL+I c). CTRL+B b). CTRL+U  d). Các câu trên đều đúng 11).Trong Word,để định dạng chữ gạch chân cho một khối ta dùng lệnh hay tổ hợp  phím gì ? a). CTRL+I c). CTRL+B b). CTRL+U  d). Các câu trên đều đúng 12). Trong Word, sau khi chọn khối và đưa chuột vào khối kéo đi, kết quả là: a). Khối đó sẽ được di chuyển đến vị trí khác b). Khối đó sẽ được xoá c). Khối đó sẽ được sao chép đến vị trí khác d). Các câu trên đều sai 13). Trong Word, để chèn bảng ta dùng lệnh nào sau: a) Table ­> Delete­> Table. c) Table ­> Select­> Table. b) Table ­> Insert­> Table.  d) Tất cả câu trên đều sai. 14). Trong Word, để xoá bảng ta dùng lệnh nào sau: a) Table ­> Select­> Table. c) Table ­> Delete­> Table. b) Table ­> Insert­> Table.  d) Tất cả câu trên đều sai. 15). Trong Word, muốn chèn số trang cho văn bản ta dùng lệnh: a). Vào menu Format ­> Page Numbers c). Vào menu View ­> Page Numbers b). Vào menu Insert ­> Page Numbers  d). Vào menu File ­> Page Numbers 16). Trong Word, muốn kẻ khung cho bảng sau khi chọn ta dùng lệnh: a). Format­>font . b). Format ­> Borders and Shading c). Format­>Paragraph . d). Các câu trên đều sai. 17). Trong Word, muốn lưu tập tin văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Click biểu tượng Save c). Dùng lệnh File ­> Save b). Nhấn CTRL + S  d). Tất cả các câu trên đều đúng 18). Trong Word, muốn lưu tập tin văn bản với tên khác ta dùng lệnh hay tổ hợp phím  gì? a). Click biểu tượng Save c). Dùng lệnh File ­> Save As b). Nhấn CTRL + S  d). Tất cả các câu trên đều đúng 3 19). Trong Word, muốn mở một tin văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a). Click biểu tượng Open c). Dùng lệnh File ­> Open b). Nhấn CTRL + O  d). Tất cả các câu trên đều đúng 20). Trong Word, muốn tìm một từ hay cụm từ trong văn bản ta dùng lệnh hay tổ hợp  phím gì? a). Chọn Edit ­> Find c). Nhấn CTRL + X b). Nhấn CTRL + F  d). cả a và b đều đúng. 21).Trong Word, tổ hợp phím CTRL + A dùng để : a) Chọn toàn bộ văn bản b) Chọn đoạn văn bản. c) Thay thế đoạn văn bản d) Sao chép đoạn văn bản. 22).Trong Word, tổ hợp phím CTRL + I dùng để : a) Chọn toàn bộ văn bản b) Định dạng chữ in đậm c) Định dạng chữ in nghiêng d) Sao chép đoạn văn bản. 23). Trong Word,để mở một trang mới để soạn thảo văn bản,ta dùng lệnh hay tổ hợp  phím nào ? a) CTRL + N c) Chọn File­>New b) CTRL + O  d) Câu a và c đều đúng. 24). Trong Word,để định dạng văn bản kiểu danh sách hoặc thứ tự,ta dùng lệnh hay tổ  hợp phím nào sau ? a) Chọn Format ­> Font… b) Chọn Format ­> Paragraph… c) Chọn Format ­> Bullets and Numbering… d) Chọn Format ­> Borders and  Shading… 25) Hệ điều hành được chia thành mấy loại?    a) 4                                  b) 2                                   c) 1                                d)    3 26) Trong hệ điều hành Windown tên tệp không quá ? a) 256 kí tự. c) 526 kí tự. b) 525 kí tự.  d) 255 kí tự. 27) Trong hệ điều hành MS – DOS tên tệp nào sau đây không hợp lệ? a) ABCD.       b) AB.CDEF               c)Abcde.                  d) DATA.IN 28) ) Trong hệ điều hành WINDOWNS tên tệp nào sau đây hợp lệ? a) ABC*D.                     b)Abc/de              c) AB.CDEF.                  d) DATA>IN 29) Trong hệ điều hành hiện nay có mấy chế độ chính để ra khỏi hệ thống? a) 2.                             b) 5.                          c) 4.                              d) 3. 30) Trong Word,để in văn bản ta  có thể thực hiện lệnh hay tổ hợp phím nào sau? a) chọn  File­>Save. c)  Ctrl + H 4 b) Chọn File­>Print…  d) Chọn File ­>Print Preview.

 

Đồng bộ tài khoản