Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011:

PHẦN I: Trắc nghiệm (7 điểm) ( Dùng bút chì tô đen vào ô đáp án)
Câu 1:
Để xác định một số nguyên N>4 có phải là số nguyên tố hay không ta làm như thế nào?
A. Xem nó có bội thuộc phạm vi từ 2 đến  N hay không
B. Xem nó có ước thuộc phạm vi từ 2 đến  N  -1 hay không
C. Xem nó có ước thuộc phạm vi từ 3 đến  N  hay không
D. Xem nó có ước thuộc phạm vi từ 2 đến  N  hay không
Câu 2: Các thành phần: Bộ điều khiển, bộ số học lôgic, thanh ghi Register và
Cache là các thành phần cấu tạo của thiết bị nào trong các thiết bị sau?
A. CPU B. RAM C. ROM D. Bộ nhớ ngoài
Câu 3: Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng liệt kê dưới đây.
Bước 1: Nhap N, cac số hang a1,a2,….,aN;
Bước 2: Min a1, i  2;
Bước 3: Nếu i > N thì đưa đưa ra gia trị Min rồi kết thúc;
Bước 4:
Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ai;
Bước 4.2: i  i+1, quay lai bước 3
Hãy chọn bước sai trong thuật toán trên:
A. Bước 2 B. Bước 3 C. Bước 4.2 D. Bước 4.1
Câu 4: Cho một dãy số nguyên: 3 5 2 6 1 7 9 4 áp dụng thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi, em hãy cho biết sau lần duyệt 1 ta có được dãy số nào?
A. 3 2 5 1 6 7 4 9 B. 3 2 5 1 6 4 7 9 C. 3 5 2 1 6 7 4
9 D. 2 3 5 1 6 7 4 9
Câu 5: Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là :
A. Là dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp thành một trình tự nhất định
B. Là những vấn đề cần giải quyết
C. Là việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện
D. Là việc viết một dòng chữ ra màn hình

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tin học đề số 35 năm 2010-2011 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản