Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng dưới đây:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1:
Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%.Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là
A. 80% B. 50% C. 60% D. 85%
Câu 2: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của
A. P B. P2O5 C. CuSO4 D. Ca(H2PO4)2.
Câu 3: Phản ứng của NH3 dư với Cl2 tạo ra khói trắng, chất này có công thức hoá học là:
A. HCl B. N2 C.NH4Cl D. NH3
Câu 4: Để điều chế N2O ở trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối :
A. (NH4)2CO3 B. NH4NO3 C. (NH4)2SO4 D. NH4NO2
Câu 5: Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các chất sau:
A. CuO, NO2 và O2 B. CuO và NO2
C. Cu,NO2 và O2 D. Cu
Câu 6: Chất chỉ thể hiện tính khử là:
A. HNO3 B. H3PO4 C. NH3 D.N2
Câu 7: Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N2 hoá hợp với O2 theo phương trình phản ứng nào sau đây ?
A. N2 + O2 2NO B. N2 + 2O2 2NO2
C. 4N2 + O2 2N2O D. 4N2 + 3O2 2N2O
Câu 8: Có thể dùng bình đựng HNO3 đặc, nguội bằng kim loại nào ?
A. Đồng, bạc B. Đồng, chì . C. Sắt, nhôm. D. Thiết, kẽm.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Trần Bình Trọng để xem.
Đồng bộ tài khoản